Medicinska specialutredningar

Vi finns här för dig som har ett medicinskt problem och behöver hjälp. Vi har inga väntetider och hjälper dig med både utredningar och vård oavsett var i landet du bor.

Hur kan vi hjälpa dig och vad kostar det? Det tar du enklast reda på genom att boka ett kostnadsfritt videosamtal med en av våra läkare. Tryck på knappen eller beställ tid via vår kundtjänst på telefon 08 400 275 00 eller via email info@bergus.se.

Våra läkare träffar du i videosamtal. Nödvändiga tester gör du nära dig. Blodprov tar du på en privatmottagning, på din vårdcentral eller på ditt närmaste sjukhus. Röntgen och MR kan du göra på 13 orter runt om i landet från Umeå i norr till Malmö i söder.

Några av våra vanliga medicinska utredningar och åtgärder hittar du nedanför med en kort beskrivning och kostnad. Observera att dessa bara är några exempel. Oavsett ditt medicinska problem kan vi hjälpa dig.

Allergivaccination

5 300 kr

Allergivaccination under tre år hjälper de flesta som är allergiska mot gräs, björk eller kvalster. I ett inledande kostnads­fritt digitalt läkar­samtal får du redogöra för ditt hälso­läge. Därefter genomgår du en allergi­utredning med hjälp av ett blodprov. Du debiteras då 2 450 kr. Om du är lämplig för allergi­vaccination med tabletter kallas du till en fysisk läkar­undersökning på vår klinik i Stockholm där vaccination påbörjas om det inte finns några medicinska hinder. Du debiteras då ytterligare 2 850 kr. En kostnad om 2 000 kr för läkar­uppföljning och recept­förnyelse i videosamtal en gång per år i två år tillkommer. Mer information om behandling och upplägg ges i ditt inledande kostnads­fria läkar­samtal.

Prostatacancerutredning

6 900 kr

Ett PSA-värde över 3,0 bör utredas med magnetkamera (MR) för att utesluta prostata­cancer innan eventuell biopsi. I ett inledande kostnads­fritt digitalt läkarsamtal får du redogöra för ditt hälso­läge. Därefter genomgår du PSA-testning med hjälp av ett blod­prov som du tar på en mottagning nära dig. Om PSA-värdet är under 3,0 rekommenderas du ny prov­tagning efter 1-3 år i ett nytt läkar­samtal. Du debiteras då 1 000 kr. Om PSA-värdet är lika med eller över 3,0 genomgår du en under­sökning med magnet­kamera. Du debiteras då ytterligare 5 900 kr. I ett digitalt läkar­samtal går du sedan igenom resultatet med läkaren som rekommenderar och genomför vidare åtgärder, exempelvis remiss till urolog­klinik.

Mammografi

3 300 kr

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor. Undersökningen består av röntgen och ultraljudsdiagnostik vid exempelvis täta bröst (vilket ungefär 40% av alla kvinnor mellan 40 och 74 år har). Efter undersökningen går du igenom resultatet med vår läkare som vid behov rekommenderar och genomför vidare åtgärder, exempelvis remiss till bröst-kirurg. Vi kan även erbjuda magnetkameraundersökning (MR) av bröst i Stockholm. Dock till ett högre pris.

Magnetkamera (MR) Knä

4 900 kr

Magnetkamera (MR) ger exakta besked om orsaken till problemen i ditt knä. Oavsett om problemen orsakas av skador eller sjukdomar. I allmänhet är en MR-undersökning tillräcklig för att utreda en misstänkt skada. Om under­sökningen visar artros tillkommer belastande slät­röntgen för att utreda eventuell protes­kirurgi om detta är aktuellt. Besked om hur du bäst utreds får du i ett första kostnads­fritt digitalt läkar­samtal. Efter läkar­samtalet får du remiss till MR-undersökning på en av 13 mottagningar i Sverige. I allmänhet kan du genomföra under­sökningen inom en vecka. Efter under­sökningen hjälper vår läkare dig med remiss till vidare vård efter behov, exempelvis till ortoped eller till operation.

Artrosutredning Knä/höft

2 700 kr

Orsaken till din dina besvär fastställs med hjälp av konventionell slätröntgen under belastning av knä eller höft. I ett inledande digitalt läkarsamtal analyserar vår läkare dina symtom och ditt hälsoläge. Därefter gör du en röntgenundersökning. I ett avslutande läkarsamtal går du igenom resultatet av röntgenundersökningen med vår läkare som vid behov rekommenderar och genomför vidare åtgärder, exempelvis remiss till ortopedklinik för protesoperation.

Ultraljud Testiklar

3 000 kr

Undersökning för dig som upplever en knöl eller ett obehag från testiklarna. Testikelcancer är en relativt ovanlig tumörform (360 per år i Sverige) men den vanligaste cancerformen för män under 40 år. 75% av patienterna som insjuknar är 29 - 43 år. I ett inledande digitalt läkarsamtal analyserar vår läkare dina symtom och ditt hälsoläge. Därefter gör du en undersökning med ultraljud. I ett avslutande läkarsamtal går du igenom resultatet med vår läkare och diskuterar eventuella vidare åtgärder, exempelvis remiss till urologklinik.

Benskörhetsutredning

3 200 kr

Benskörhet, osteoporos, verifieras i en bentäthetsmätning. Resultatet rapporteras i ett s.k. T- eller Z-score där den uppmätta bentätheten jämförs med det förväntade genomsnittet hos en ålders- och könsindelad population. I ett inledande digitalt läkarsamtal analyserar vår läkare dina symtom och ditt hälsoläge. Därefter gör du en bentäthetsmätning. I ett avslutande läkarsamtal går du igenom resultatet och diskuterar eventuella vidare åtgärder, exempelvis vidare utredning av bakomliggande orsak till benskörheten.

Åderbråcksutredning

3 800 kr

Åderbråck, varicer, är vanligt förekommande. Regionfinansierad operation av åderbråck görs huvudsakligen vid nedsatt funktion, s.k. venös insufficiens. Denna utredning syftar till att genom ultraljud kartlägga möjligheten till offentligt finansierad behandling. I ett inledande digitalt läkarsamtal analyserar läkaren dina symtom och ditt hälsoläge. Därefter gör du en ultraljudsundersökning. I ett avslutande läkarsamtal går du igenom resultatet och diskuterar eventuella vidare åtgärder, exempelvis remiss till kärlkirurgklinik.

Ultraljud Hjärta

4 000 Kr

Ekokardiografi, ultraljud av hjärtat, görs för att kartlägga hjärtats funktion. Undersökningen visar exempelvis en eventuell nedsatt funktion av klaffarna eller hjärtsvikt. I ett inledande digitalt läkarsamtal analyserar läkaren dina symtom och ditt hälsoläge. Därefter gör du en ekokardiografiundersökning. I ett avslutande läkarsamtal går du igenom resultatet med vår läkare och diskuterar eventuella vidare åtgärder, exempelvis remiss till kardiologklinik.

Spirometri

3 400 Kr

Undersökning av lungfunktionen vid misstanke om exempelvis astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Utredningen bör som regel kompletteras med en lungröntgen. I ett inledande digitalt läkarsamtal analyserar läkaren dina symtom och ditt hälsoläge. Därefter gör du en spirometriundersökning. I ett avslutande läkarsamtal går du igenom resultatet med vår läkare och diskuterar eventuella vidare åtgärder, exempelvis remiss till lungmedicin.

Andra utredningar

Pris på begäran

Vi utför en rad andra utredningar så om det du är intresserad av inte finns med i listan ovan kontakta gärna oss för ett gratis konsultationsamtal med en av våra läkare.