Bergus Medical – hälsokontroller och sjukdomsdiagnoser

Vi ger dig ett friskare liv

Bergus Medical arbetar med vetenskapligt utformade frågor och provtagning på samtliga sjukhus i Sverige. Du svarar på några frågor på nätet och tar ett blodprov på ett sjukhus nära dig. Sen får du svar.

Om du behöver behandling ingår ett samtal med en läkare hos oss som ger dig ett recept eller en remiss. Du kan också få fortsatt behandling genom oss.

Våra hälsokontroller är inriktade på medicinska problem och livsstil hos män och kvinnor i åldrarna 20 – 80 år. Vi delar in våra allmänna hälsokontroller i åldersgrupper. Det gör vi för att kunna fokusera på speciella hälsoproblem inom respektive åldersgrupp.

En sjukdomsdiagnos blir aktuell när vi upptäcker ett problem i en hälsokontroll eller när någon har symtom som visar på sjukdom.  Av dem som vänder sig direkt till oss med symtom har hittills ungefär hälften haft behov av medicinsk hjälp.

 

 

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan ta ditt prov på 152 mottagningar i Sverige