Bergus Medical – läkarutredningar och läkarintyg

Vi ger dig ett friskare liv

Bergus Medical är ett privat vårdföretag som specialiserat sig på att hitta sjukdom eller risk för sjukdom tidigt. Tidig upptäckt ger möjlighet att förebygga eller bota sjukdom och därmed erbjuda dig ett friskare liv.

Våra läkare och vår övriga medicinska personal tar hand om dig digitalt via telefon eller dator oavsett var du bor i Sverige. Vi har avtal med samtliga regioner. Därför gör du alltid våra tester på ett sjukhus eller en vårdcentral nära dig.

Bergus Medicals läkarutredningar ligger i den medicinska teknikens framkant. Ett exempel är vår diagnos av prostatacancer som anses världsledande. Tekniken finns tillgänglig inom svensk sjukvård och med vårt arbetssätt erbjuder vi den till alla i Sverige på lika villkor.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan göra ditt test på 157 mottagningar i hela Sverige