Bergus Medical – hälsoundersökningar och sjukdomsutredningar

Vi ger dig ett friskare liv

Bergus Medical är ett läkarföretag som arbetar digitalt med patienter i hela Sverige. Vi har avtal med alla regioner och du kan ta prov på samtliga sjukhus i Sverige.

Analys av biomarkörer är en viktig del av vår verksamhet. Biomarkörer visar sjukdom eller risk för sjukdom i ett mycket tidigt skede. Tidig upptäckt ger stor möjlighet att förebygga och bota.

Våra utredningar är effektiva. Mer än 30 % av de som gör en hälsoundersökning hos oss är i behov av läkarbehandling och våra utredningar ger ett utförligt underlag för vidare vård hos oss eller på en specialistklinik.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan ta ditt prov på 149 mottagningar i hela Sverige