COVID-19 PCR – test och läkarutredning

Ta reda på om du är sjuk i COVID-19

Vårt test COVID-19 PCR är samma test som används på svenska sjukhus för att diagnosticera Covid-19. Testet är mycket känsligt och kan påvisa sjukdom redan innan du fått symtom.

Det finns några alternativa sätt att testa dig hos oss. I första hand tar du provet på vår mottagning på Linnégatan 7 i Stockholm. Om du bor eller arbetar i Region Stockholm kan vi även komma hem till dig eller till din arbetsplats och testa dig mot en extra avgift.

Oavsett var du bor eller arbetar kan du också välja att ta provet hemma eller på din arbetsplats under videoövervakning. Då postar vi materiel för provtagning hem till dig.

Om du är sjuk tar en av våra läkare hand om dig digitalt och ser till att du får rätt vård. Om du är frisk får du ett läkarintyg som kan användas vid resa eller på din arbetsplats.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan göra våra tester på mottagningar över hela Sverige

När och hur beställer jag testet?

Det här testet ska du beställa när du vill veta om du är sjuk i Covid-19 eller om du vill veta att du är frisk.

Om du vill beställa eller ha mer info kan du ringa vår kundtjänst på telefon 08-40027500 vardagar 8-12 och 13-17. Du kan också trycka på knappen Beställ och mata in dina uppgifter själv.

Efter din beställning kontaktar vi dig och bokar in en tid för test. Vid provtagning i Stockholm levererar vi svar samma dag eller dagen efter. Om du skickar in ditt prov till oss tillkommer tid för provtransport.

Vad händer om jag har Covid-19?

Om du har COVID-19 bokar vi in ett digitalt läkarsamtal i vår app. Sen får du läkarhjälp till du är frisk.

Du behöver inte betala något för läkarsamtalen utöver det du betalar för testet.

Covid-19 PCR

I den här läkarutredningen tar vi reda på om du är smittad av

  • Viruset SARS-CoV-2 (COVID-19)

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att minska smittspridningen av COVID-19! Om du misstänker att du är smittad vill vi att du stannar hemma till du fått ditt svar.

För att kunna göra korrekt statistik behöver vi veta var du bor. Oavsett var du tar ditt prov måste du därför välja din hemregion som mottagning.

Du ska inte besöka din hemregion! Vi sköter alla kontakter med dig digitalt och du testar dig på den plats och tid vi kommer överens om.

OM

Provtagning för COVID-19

Det finns tre huvudgrupper av test för COVID-19 på patienter:

• PCR (en laboratorieanalys som visar om du har sjukdomen)
• RDT (en snabbanalys av blod som visar om du har antikroppar)
• ELISA (en laboratorieanalys av blod som visar mängden antikroppar)

PCR (Polymerase Chain Reaction) är en analysmetod som är validerad och godkänd för användning i Sverige av certifierade laboratorier. PCR går i korthet ut på att hitta virus med hjälp av virusets DNA som heter RNA. Största sannolikhet för att hitta virus är i bakre delen av munhålan och i näshålan. Ett prov från dessa delar har därför av Folkhälsomyndigheten bedömts som säkert för att diagnostisera sjukdomen.

PCR-testet är mycket känsligt. Det kan visa förekomst av RNA innan sjukdomen ger symtom och upp till 3-4 veckor efter att sjukdomen läkt ut. Testets förmåga att diagnosticera sjukdom på symtomfria individer gör det mycket värdefullt för att säkert ta hand om sjuka individer och undvika smittspridning.

RDT (Rapid Diagnostic Test) är ett snabbtest som ger svar på om patienten har antikroppar eller inte. Dessa tester görs med blodprov från ett stick i fingret, salivprover eller näsvätska. RDT liknar ett graviditetstest och visar ofta färgade linjer för att indikera positiva eller negativa resultat. Testet är litet och bärbart och ger snabbt svar men prestanda hos RDT-tester varierar mycket och flera tester har förbjudits av Läkemedelsverket.

När RDT används i samband med COVID-19 testas aktiva antikroppar (IgG och IgM) hos patienten. Testet säger inget om mängden aktiva antikroppar, bara om det finns aktiva antikroppar eller inte. Kunskaperna om immunitet och COVID-19 är hittills bristfälliga men immunitet vid andra virussjukdomar förutsätter aktiva antikroppar över en viss nivå. Det går därför inte att använda RDT för att bedöma immunitet hos en individ.

ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) är ett laboratoriebaserat test som mäter mängden aktiva antikroppar. I dessa tester används vanligtvis helblod, plasma eller serum från patienten. Testet består av en platta belagd med ett viralt protein specifikt för de antikroppar man vill testa. När patientprovet kommer i kontakt med plattan binds antikroppar till proteinet. Mängden antikroppar kan därefter avläsas.

När ELISA används i samband med COVID-19 testas mängden aktiva antikroppar (IgG och IgM) hos patienten. Med dessa värden som grund kan eventuell immunitet bedömas. Idag kan mängden antikroppar fastställas oavsett om antikropparna är ett resultat av genomgången infektion eller vaccinering.

Utöver dessa tre testgrupper finns ett antal tester som används i forskningssyfte. NEUTRALISERINGSANALYS är en viktig grupp att nämna. Detta test kräver helblod, serum eller plasma från patienten.

Vid denna metod odlas celler som tillåter SARS-CoV-2-tillväxt. När dessa celler utsätts för patientantikroppar går det att mäta hur effektiva antikropparna är för att stoppa viruset. Det går därefter att få en uppfattning om nödvändiga nivåer av antikroppar för att uppnå immunitet efter genomgången infektion. Det finns dock ännu ingen säker nivå för immunitet fastställd.

Läs merDölj

Vårt PCR-test används också av många

SVENSKA SJUKHUS

 

 

Så här går det till

1

Du beställer

Du lämnar uppgifter om dig själv och väljer en lämplig mottagning. Vi skickar instruktioner till dig med brev.

2

Du gör ditt test

Du gör testet enligt våra instruktioner när det passar dig. Sen sköter vi resten med hjälp av mottagningen.

3

Vi gör vårt jobb

När vi får svaret på ditt test gör vår läkare sin analys och kallar dig till ett personligt digitalt läkarsamtal.

4

Vi ger dig svar

I läkarsamtalet går du igenom resultatet med vår läkare som ger dig intyg, råd, recept eller remiss vid behov.

Vanliga frågor

Hur fungerar vårdgarantin?

Du har rätt att komma till specialist inom 90 dagar från remissdatum. Om din hemregion inte kan erbjuda det ska dom erbjuda specialistbesök på annan ort. Dom ska då också ersätta dig för reskostnader och ledsagare vid behov.

Läs merDölj

Kan ni hjälpa mig att få vård snabbare?

Efter att vi skrivit remiss har du rätt att komma till en specialist inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Om det inte fungerar hjälper vi dig. Det finns i allmänhet möjlighet att komma till specialist inom 2 veckor om du är beredd att resa.

Läs merDölj

Vad ingår i priset?

I priset ingår samtliga kostnader fram till färdig läkarutredning inklusive recept eller remiss vid behov. Inga övriga kostnader ingår. Ytterligare provtagning och behandling ingår alltså inte. Mer information om hur du går vidare får du vid ditt läkarsamtal.

Läs merDölj

Kan jag välja mottagning helt fritt?

Vi remitterar dig till offentlig vård som ger dig en remiss som gäller på alla sjukhus och vårdcentraler i Sverige. I första hand väljer du din egen vårdcentral och ditt eget sjukhus. Om du inte har möjlighet till det väljer du en annan mottagning. Priset blir detsamma oavsett vilken mottagning du väljer.

Läs merDölj

Beställning

Covid-19 PCR

I den här läkarutredningen tar vi reda på om du är smittad av

  • Viruset SARS-CoV-2 (COVID-19)