COVID-19 PCR – självtest och läkaranalys

Ta reda på om du är sjuk i COVID-19

COVID-19 PCR visar om du har viruset SARS-CoV-2 (COVID-19) i kroppen och därmed en pågående virusinfektion. Testet ger inget svar på om du tidigare har haft sjukdomen när den har läkt ut. Det här testet är samma som används på svenska sjukhus och i mitten av maj 2020 analyseras knappt 30 000 test i veckan.

Du behöver inte gå till en mottagning för att göra vårt test. I stället tar du provet själv med det materiel som vi skickar hem till dig. Sen skickar du tillbaks provet till oss med post. Om du har svårt att ta provet ringer du oss så får du hjälp.

Bergus Medical har löpande samråd med Folkhälsomyndigheten (FHM). Denna testmetod följer FHM:s rekommendationer. Mer information från FHM hittar du genom att TRYCKA HÄR. Om du har frågor runt COVID-19 bokar du kostnadsfritt digitalt läkarsamtal genom att TRYCKA HÄR.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan göra våra tester på mottagningar över hela Sverige

När och hur beställer jag testet?

Det här testet ska bara beställas när du har symtom och vill veta om du är sjuk i Covid-19 och därmed kan smitta andra.

Om du vill beställa kan du ringa vår kundtjänst på telefon 08-40027500 vardagar 8-12 och 13-17 eller trycka på knappen Beställ och mata in dina uppgifter själv.

Efter din beställning skickar vi ett testkit hem till dig. Testkitet innehåller allt du behöver för att ta provet själv. Kortfattat för du in en pinne med vadderad spets i munnen och näsan och stoppar ner pinnen i ett provrör. Provröret skickar du till oss i ett paket som följer med i testkitet.

Det tar vanligen 2 vardagar att analysera ditt prov. När vi fått svaret skickar vi ett brev med resultatet hem till dig.

Vad händer om jag har Covid-19?

Om du har COVID-19 och behöver hjälp bokar du in ett kostnadsfritt digitalt läkarsamtal i vår app. Sen får du den hjälp du behöver till du är frisk. Du behöver inte betala något för läkarsamtalen utöver det du betalar för testet.

Covid-19 PCR

I den här utredningen bedömer vi om du är smittad av

  • Viruset SARS-CoV-2 (COVID-19)

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att minska smittspridningen av COVID-19.

Eftersom du misstänker att du är smittad och tar provet själv vill vi att du tvättar dig noggrant med handsprit eller tvål och vatten i minst 30 sekunder innan du öppnar kuvertet som vi skickar till dig. Undvik att därefter få smittämnen på dina händer eller att hosta och nysa på det du ska skicka tillbaka till oss.

Du tar ditt prov själv hemma. Om du inte klarar av att ta provet får du ringa oss och be om hjälp. Även om du tar provet själv måste du välja en mottagning för att vi ska kunna göra korrekt statistik. Du väljer alltid din hemregion som mottagning.

Du ska inte besöka din hemregion eller oss! Vi sköter alla kontakter med dig digitalt.

OM

Provtagning för COVID-19

Det finns tre huvudgrupper av test för COVID-19 på patienter:

• PCR (en laboratorieanalys som visar om du har sjukdomen)
• RDT (en snabbanalys av blod som visar om du har antikroppar)
• ELISA (en laboratorieanalys av blod som visar mängden antikroppar)

PCR (Polymerase Chain Reaction) är en analysmetod som är validerad och godkänd för användning i Sverige av certifierade laboratorier. PCR går i korthet ut på att hitta virus med hjälp av virusets DNA. Största sannolikhet för att hitta virus är i bakre delen av munhåla och näshåla. Ett prov från dessa delar har därför av Folkhälsomyndigheten bedömts som säkert för att diagnostisera sjukdomen.

I mitten av maj 2020 analyserades knappt 30 000 patienter och personal i veckan med PCR i Sverige. Kapaciteten att analysera var samtidigt drygt 100 000 patienter per vecka med målsättning att nå 150 000 patienter i veckan enligt Folkhälsomyndigheten.

Tidigare har det varit svårt att få tag på provtagningsmateriel i Sverige. Tillgången har blivit mycket bättre sedan slutet av april 2020. Detta tillsammans med utbyggd analyskapacitet gör att provtagningen kan öka väsentligt utan att tränga undan nödvändig provtagning på patienter och personal i vård och omsorg.

Egenprovtagning har fördelen att patienten själv kan ta provet utan hjälp från personal med skyddsutrustning. Eftersom det råder brist på skyddsutrustning har egenprovtagning utvärderats av Folkhälsomyndigheten som funnit metoden säker.

RDT (Rapid Diagnostic Test) är ett snabbtest som ger svar på om patienten har antikroppar eller inte. Dessa tester görs med blodprov från ett stick i fingret, salivprover eller näsvätska. RDT liknar ett graviditetstest och visar ofta färgade linjer för att indikera positiva eller negativa resultat. Testet är litet och bärbart och ger snabbt svar men prestanda hos RDT-tester varierar mycket och flera tester har förbjudits av Läkemedelsverket.

När RDT används i samband med COVID-19 testas aktiva antikroppar (IgG och IgM) hos patienten. Testet säger inget om mängden aktiva antikroppar, bara om det finns aktiva antikroppar eller inte. Kunskaperna om immunitet och COVID-19 är hittills bristfälliga men immunitet vid andra virussjukdomar förutsätter aktiva antikroppar över en viss nivå. Det går därför inte att använda RDT för att bedöma immunitet hos en individ.

ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) är ett laboratoriebaserat test som mäter mängden aktiva antikroppar. I dessa tester används vanligtvis helblod, plasma eller serum från patienten. Testet består av en platta belagd med ett viralt protein specifikt för de antikroppar man vill testa. När patientprovet kommer i kontakt med plattan binds antikroppar till proteinet. Mängden antikroppar kan därefter avläsas.

När ELISA används i samband med COVID-19 testas mängden aktiva antikroppar (IgG och IgM) hos patienten. Med dessa värden som grund kan eventuell immunitet bedömas. Det pågår ett omfattande arbete för att med hjälp av andra tester fastställa dessa värden. Arbetet har i mitten av maj kommit så långt att sannolik immunitet kan bedömas och flera tester har godkänts i Sverige för användning i sjukvården.

Utöver dessa tre testgrupper finns ett antal tester som används i forskningssyfte. NEUTRALISERINGSANALYS är en viktig grupp att nämna. Detta test kräver helblod, serum eller plasma från patienten.

Vid denna metod odlas celler som tillåter SARS-CoV-2-tillväxt. När dessa celler utsätts för patientantikroppar går det att mäta hur effektiva antikropparna är för att stoppa viruset. Det går därefter att få en uppfattning om nödvändiga nivåer av antikroppar för att uppnå immunitet efter genomgången infektion.

Läs merDölj

Vårt PCR-test görs av

PATIENTEN

och skickas till oss

för analys

Så här går det till

1

Du beställer

Du lämnar uppgifter om dig själv och väljer en lämplig mottagning. Vi skickar instruktioner till dig med brev.

2

Du gör ditt test

Du gör testet enligt våra instruktioner när det passar dig. Sen sköter vi resten med hjälp av mottagningen.

3

Vi gör vårt jobb

När vi får svaret på ditt test gör vår läkare sin analys och kallar dig till ett personligt digitalt läkarsamtal.

4

Vi ger dig svar

I läkarsamtalet går du igenom resultatet med vår läkare som ger dig intyg, råd, recept eller remiss vid behov.

Vanliga frågor

Hur fungerar vårdgarantin?

Du har rätt att komma till specialist inom 90 dagar från remissdatum. Om din hemregion inte kan erbjuda det ska dom erbjuda specialistbesök på annan ort. Dom ska då också ersätta dig för reskostnader och ledsagare vid behov.

Läs merDölj

Kan ni hjälpa mig att få vård snabbare?

Efter att vi skrivit remiss har du rätt att komma till en specialist inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Om det inte fungerar hjälper vi dig. Det finns i allmänhet möjlighet att komma till specialist inom 2 veckor om du är beredd att resa.

Läs merDölj

Vad ingår i priset?

I priset ingår samtliga kostnader fram till färdig läkarutredning inklusive recept eller remiss vid behov. Inga övriga kostnader ingår. Ytterligare provtagning och behandling ingår alltså inte. Mer information om hur du går vidare får du vid ditt läkarsamtal.

Läs merDölj

Kan jag välja mottagning helt fritt?

Vi remitterar dig till offentlig vård som ger dig en remiss som gäller på alla sjukhus och vårdcentraler i Sverige. I första hand väljer du din egen vårdcentral och ditt eget sjukhus. Om du inte har möjlighet till det väljer du en annan mottagning. Priset blir detsamma oavsett vilken mottagning du väljer.

Läs merDölj

Beställning

Covid-19 PCR

I den här utredningen bedömer vi om du är smittad av

  • Viruset SARS-CoV-2 (COVID-19)