Abonnemang

Våra abonnemang vänder sig till företag som önskar en heltäckande sjukvårdslösning med snabb och högkvalitativ sjukvård för sina anställda. Du ansluts genom att din arbetsgivare väljer ett av våra abonnemang för minst 10 anställda.

En sjukvårdsförsäkring fungerar oftast så att du får besöka en specialistläkare 7-14 dagar efter att du blivit sjuk. Som regel en ny läkare vid varje nytt sjukdomstillfälle. Försäkringen innehåller dessutom vanligen ingen hälsoundersökning som hjälper dig att förebygga allvarlig sjukdom i tid.

I vårt abonnemang INDIVIDUELL får du en personlig allmänläkare som ger dig vård samma dag som du blir sjuk och som kontrollerar din hälsa en gång per år i en omfattande hälsoundersökning. Om du behöver specialistläkarvård tar det allmänna över eller din sjukvårdsförsäkring efter 7-14 dagar.

I våra abonnemang ingår alltid medicinska undersökningar med Sveriges modernaste medicinska teknik, exempelvis MR eller specialiserade blodtester med analys på ett universitetssjukhus. Det innebär att våra kunder ofta är färdigutredda snabbt och utan behov av specialistläkarutredning.

I abonnemanget INDIVIDUELL utför vi därför en stor del av den vård som normalt ingår i en konventionell sjukvårdsförsäkring. Därför erbjuder vi en anpassad sjukvårdsförsäkring med bra skydd till konkurrenskraftig kostnad som komplement i abonnemanget INDIVIDUELL+.

Vår erfarenhet är att sjukdom i familjen också orsakar frånvaro från arbetet. Inte minst i familjer med barn. Vi erbjuder därför INDIVIDUELL och INDIVIDUELL+ för hela familjen. Då kallar vi abonnemangen FAMILJ och FAMILJ+. Innehållet i våra abonnemang ser du nedan.

INDIVIDUELL

INDIVIDUELL är ett abonnemang med personlig läkare och årlig hälsoundersökning för dig i åldern 16 - 67 år. Vid behov av specialistvård eller sjukhusvård remitterar vi dig till det allmänna där väntetiden är kortast eller till din befintliga sjukförsäkring.

INDIVIDUELL+

INDIVIDUELL+ är ett abonnemang med INDIVIDUELL kompletterat med en sjukvårdsförsäkring för dig i åldern 16 - 67 år. Om din personliga läkare bedömer att du behöver specialist- eller slutenvård ges detta inom ramen för sjukvårdsförsäkringen.

FAMILJ

FAMILJ är ett abonnemang med INDIVIDUELL för samtliga i din familj. Med familj menas make/maka, partner eller sambo och arvsberättigade barn i samma hushåll. Barn under 16 år får abonnemanget till halva kostnaden men ingen årlig hälsoundersökning.

FAMILJ+

FAMILJ+ är ett abonnemang där samtliga i din familj medförsäkras i din sjukvårdsförsäkring. Vuxna i åldern 16 - 67 år får tillgång till samma tjänster som i INDIVIDUELL+. Barn får ett begränsat innehåll enligt offert för din familj.

Pris (kr/månad)

Det utgår ingen patientavgift vid kontakt med sin personlige allmänläkare. Vid besök hos specialistläkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom ramen för INDIVIDUELL+ och FAMILJ+ utgår en patientavgift om 750 kr.

Priserna i INDIVIDUELL+ är indikativa. Slutliga priser fastställs i offert med hänsyn till faktiska förhållanden.

I abonnemanget FAMILJ debiteras 450 kr/månad för vuxen 16-67 år och 225 kr/månad för barn 2-15 år. Abonnemanget FAMILJ+ offereras efter antal familjemedlemmar med hänsyn till faktiska förhållanden.

Jämförelse av våra vårdabonnemang

* tjänsterna gäller vuxen i ålder 16-67 år