Hälsoundersökning

Den årliga hälsoundersökningen görs för att kartlägga ditt hälsoläge och förebygga sjukdom innan du får symtom. I undersökningen analyseras ett stort antal s.k. blodmarkörer som kan visa förhöjd risk för sjukdom. Analysen anpassas individuellt efter kön, ålder, ärftlighet och arbetssituation.

Vi har utvecklat och genomfört ett stort antal årliga hälsoundersökningar sedan 2016. Erfarenheten visar att ungefär 8 av 10 testade individer oavsett ålder har något värde som avviker. Det krävs därför en kvalificerad läkarbedömning för att tolka analysresultaten och identifiera medicinska behov.

Efter läkarbedömning kan ungefär hälften av de med avvikande värden identifieras som individer med en tillfällig störning utan behov av vidare utredning. Andra halvan eller 4 av 10 som testas kräver ytterligare utredning och ungefär hälften av dessa kräver medicinska åtgärder i någon form.

I vår årliga hälsoundersökning går alltid vår läkare igenom testresultatet tillsammans med dig i ett videosamtal. Om det behövs ytterligare behandling, tester eller utredning hjälper vår läkare dig med detta. Du får också hjälp med remiss till fortsatt specialistvård vid behov.

Hälsoundersökningen kan som övrig vård hos oss köpas per gång eller genom abonnemang. I abonnemanget genomförs den årliga hälsoundersökningen av din personliga läkare.

Hälsoundersökning

2 400 kr

Hälsoundersökning med analys av ett stort antal blodmarkörer och personlig återkoppling i ett videosamtal med läkare. Vid avvikande värden ingår läkaruppföljning med eventuell ny provtagning, behandling, recept och/eller remiss till annan vårdgivare. Hälsoundersökningen bör upprepas en gång per år.