Frågor och svar

Frågor om prostatacancer

Kan jag göra STHLM3 i stället för biopsi?

STHLM3 är mer exakt än PSA. För de som har förhöjt PSA och gör ett STHLM3-test minskar behovet av biopsi med ungefär 50 %.

För den som vill undvika en onödig biopsi-undersökning kan det därför vara en god idé att göra ett STHLM3-test.

Kan jag ha prostatacancer med normalt PSA?

Svaret är ja även om det är mindre vanligt. Det är bland annat därför det upptäcks ungefär 20 % fler med prostatacancer med STHLM3 än med PSA.

Cancerceller kan till och med i vissa fall producera mindre PSA per cell än normala prostataceller. I ett tidigt stadium kan därför PSA-värdet vara normalt.

Varför screenas inte alla män med PSA?

Studier har visat att dödligheten minskar minst lika mycket vid screening med PSA som vid mammografi mot bröstcancer.

Däremot medför screening med PSA att många män utan cancer felaktigt får genomgå vävnadsprovtagning (biopsi) av prostatan med medicinsk risk för biverkningar och hög kostnad för samhället. Socialstyrelsen avråder därför mot allmän screening med PSA.

Vad händer om jag har förhöjd risk för prostatacancer?

Då blir du uppringd av en läkare som ger dig information och möjlighet att ställa frågor.

Förhöjd risk innebär inte ett cancerbesked. Däremot att du bör utredas vidare. Läkaren ger dig en remiss till en urolog på ditt närmaste sjukhus eller till privat vård om du föredrar det.

Varför kostar STHLM3 så mycket mer än PSA?

STHLM3 är ett långt mer avancerat test än PSA. Det har utvecklats för att hitta mer prostatacancer och minska antalet vävnadsprover (biopsier) av prostata.

Resultatet är att STHLM3 hittar 20 % fler med prostatacancer och minskar behovet av vävnadsprov med 50 % jämfört med PSA. Det allmänna har valt att inte subventionera STHLM3 vilket gör att du som patient får betala hela kostnaden.

Varför kan jag inte lämna provet på min vårdcentral?

I STHLM3 analyseras ett blodprov som måste behandlas och transporteras på ett speciellt sätt. Resurser för att klara detta finns på Sveriges sjukhus.

Kostnader för transport och behandling ingår i priset oavsett på vilket sjukhus provet tas.