Frågor och svar

Prostatacancer

När ska jag ta ett nytt Stockholm3-test?

Stockholm3-testet ger ett tydligt svar om du har låg risk, normal risk, eller förhöjd risk för aggressiv prostatacancer. Om du har låg risk kan du vänta 6 år med att ta nytt prov. Om du har normal risk bör du ta prov om 2 år. Om du har förhöjd risk kommer vi att se till att du kommer till vård snabbt, antingen hos en urolog i din hemregion eller genom oss till MR och riktad biopsi.

Har Stockholm3 något värde om jag har prostatacancer?

Svaret är nej. Stockholm3 ersätter inte heller vävnadsprover för den som går på aktiv monitorering. Om du är sjuk i annan allvarlig sjukdom som till exempel cancer eller demens så avråder vi också från provtagning med Stockholm3-testet.

Hur gammal ska jag vara för att testa mig med Stockholm3?

Det finns inga vetenskapliga belägg för att män under 45 års ålder har nytta av att testa sig för prostatacancer. Därför erbjuder vi Stockholm3-testet och MR med riktad biopsi till män över 45 års ålder. Vi har ingen övre åldersgräns. Testet fungerar även för män äldre än 70 år.

Kan jag ta Stockholm3-provet på min vårdcentral?

Själva provet består av ett rör med blod och ett med plasma. För att få fram plasma behövs en centrifug som klarar 2000G. De flesta vårdcentraler och alla sjukhus har tillgång till en sådan centrifug. Om din vårdcentral har en sådan kan du ta provet där.

Kan jag göra Stockholm3-testet i stället för biopsi?

Stockholm3 ersätter inte biopsi men minskar behovet av biopsi med ungefär 50 % eftersom Stockholm3 är en betydligt mer exakt metod att fastställa risk för aggressiv prostatacancer än PSA. Efter Stockholm3 bör även en MR (magnetröntgen) inriktad mot prostatacancer genomföras för att eliminera behovet av onödiga biopsier.

Kan jag ha prostatacancer med normalt PSA?

Svaret är ja även om det är mindre vanligt. Aggressiv prostatacancer vid PSA<1,5 är mycket ovanligt. I ett tidigt stadium kan PSA-värdet vara normalt (PSA 1,5-3,0) vid aggressiv prostatacancer. En av fördelarna med Stockholm3 är möjligheten att hitta dessa. En möjlighet som försvinner helt vid mätning av enbart PSA.

Vad händer om jag har förhöjd risk för prostatacancer?

Förhöjd risk innebär inte ett cancerbesked. Däremot att du bör utredas vidare. Vår läkare ger dig i normalfallet en remiss till en urolog i din hemregion. Du kan också genomföra MR med riktad och systematisk biopsi genom oss som ett alternativ till vården i din hemregion. Då har du ett svar inom 5 veckor.

Varför kostar Stockholm3 så mycket mer än PSA?

Stockholm3 är ett långt mer avancerat och därmed mer kostsamt test än PSA. Stockholm3 hittar dubbelt så många med aggressiv prostatacancer och minskar behovet av biopsi med hälften jämfört med PSA. Det allmänna har valt att inte subventionera Stockholm3 vilket gör att du som patient får betala hela kostnaden.