Frågor och svar

Frågor om gikt

Hur lång tid måste jag behandlas?

Det beror på orsaken till din gikt. Om orsaken är livsstilsfaktorer och dessa förändras kan några månader eller år räcka.

Om det finns en annan orsak som exempelvis nedsatt njurfunktion kan behandlingen bli livslång. Beslut tas efter ny provtagning.