Frågor och svar

Borrelia

Hur lång tid tar det innan jag blir av med mina borreliasymtom?

Symtomen beror på skador av infektionen. Dessa skador läker inte alltid med antibiotikabehandling. Vissa blir bättre redan under behandlingen med antibiotika. Många har kvarstående symtom i månader och ibland år. För några kan symtomen vara livslånga.

Hittar ni några som är sjuka i Borrelia?

Av dom vi utreder är drygt 40 % sjuka i Borrelia och i behov av behandling med antibiotika. Många av dom som är sjuka beskriver allvarliga symtom. Symtomen kan kvarstå även efter antibiotikabehandling men lindras i allmänhet med tiden när själva infektionen upphört.