Frågor och svar

Allmänt

Kan ni hjälpa mig att få vård snabbare?

Ja, vi samarbetar med ett nätverk med specialistläkare som driver egna kliniker. Där kan du få vård om du eller din sjukvårdsförsäkring betalar. Du kan antingen boka ett digitalt eller fysiskt besök . Digitala samtal bokar vi normalt inom några dagar. Fysiska besök inom några veckor.

Om du vill göra ett fysiskt besök på en specialistklinik finns de flesta klinikerna i Stockholmsområdet. Du som bor på annat ställe måste alltså vara beredd att resa. Om det räcker med ett digitalt samtal med en specialist kan du använda vår app Bergus Medical hemifrån eller från din arbetsplats.

Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Vi tillämpar fullständig sekretess och följer Patientdatalagen och Personuppgiftslagen. Det är samma lagar som gäller för övrig svensk sjukvård. Vi lämnar inte ut några uppgifter om dig utan ditt uttryckliga medgivande, inte ens till en anhörig eller till din arbetsgivare.

Vi står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) som är den myndighet som utövar tillsyn över all sjukvård i Sverige och under tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som utövar tillsyn över att Patientdatalagen och Personuppgiftslagen följs. Det innebär att du som patient kan lita på att dina uppgifter är i trygga händer.

Vad är ett medicinskt test?

Ett medicinskt test är ett vetenskapligt test för att undersöka dig och din kropp. Det kan exempelvis vara ett blodprov, ett EKG, en mätning av blodtryck eller en magnetkameraundersökning. Ett medicinskt test är i de flesta fall en förutsättning för att kunna göra en läkarutredning eller skriva ett läkarintyg. Testerna blir också bättre och billigare med tiden. Idag (2021) är det exempelvis möjligt att i detalj se vad det är för fel på ett knä med magnetkamera för några tusenlappar. För 10 år sedan kostade en sådan undersökning långt mer om den ens var möjlig.