Frågor och svar

Allmänt

Hur fungerar vårdgarantin?

Du har rätt att komma till specialist inom 90 dagar från remissdatum. Om din hemregion inte kan erbjuda det ska dom erbjuda specialistbesök på annan ort. Dom ska då också ersätta dig för reskostnader och ledsagare vid behov.

Kan ni hjälpa mig att få vård snabbare?

Efter att vi skrivit remiss har du rätt att komma till en specialist inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Om det inte fungerar hjälper vi dig. Det finns i allmänhet möjlighet att komma till specialist inom 2 veckor om du är beredd att resa.

Vad ingår i priset?

I priset ingår samtliga kostnader fram till färdig läkarutredning inklusive recept eller remiss vid behov. Inga övriga kostnader ingår. Ytterligare provtagning och behandling ingår alltså inte. Mer information om hur du går vidare får du vid ditt läkarsamtal.

Kan jag välja mottagning helt fritt?

Vi remitterar dig till offentlig vård som ger dig en remiss som gäller på alla sjukhus och vårdcentraler i Sverige. I första hand väljer du din egen vårdcentral och ditt eget sjukhus. Om du inte har möjlighet till det väljer du en annan mottagning. Priset blir detsamma oavsett vilken mottagning du väljer.

Kan min arbetsgivare betala ett test?

Ja, många arbetsgivare väljer att betala hälsoundersökningar och sjukvård eftersom det minskar antalet sjukdagar. Alla hälsoundersökningar och all sjukvård är en skattepliktig förmån för den anställde och avdragsgill kostnad för arbetsgivaren.

Hur betalar jag?

Du kan välja att betala direkt med VISA eller Mastercard när du beställer eller med faktura efter 14 dagar. Du kan också välja att någon annan ska betala med faktura, exempelvis din arbetsgivare eller en anhörig. Du har alltid 14 dagars ångerrätt vid köp av oss om du inte utnyttjat våra tjänster.

Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Vi tillämpar fullständig sekretess och följer Patientdatalagen och Personuppgiftslagen. Det är samma lagar som gäller för övrig svensk sjukvård. Vi står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) som är den myndighet som utövar tillsyn över all sjukvård i Sverige.

Är jag frisk om jag inte har en diagnos?

Vi utreder bara det du testar dig för. Om du inte är i behov av remiss eller behandling innebär det inte nödvändigtvis att du är frisk för övrigt. När du har besvär och du inte får en förklaring genom vår läkarutredning bör du göra en annan utredning hos oss eller söka annan läkare för allmän utredning.

Vad är ett medicinskt test?

Ett medicinskt test är ett vetenskapligt test för att undersöka dig och din kropp. Det kan exempelvis vara ett blodprov, ett EKG, en mätning av blodtryck eller en röntgenundersökning. Ett medicinskt test är i de flesta fall en förutsättning för att ge en läkardiagnos.

Kan jag lita på era diagnoser?

Våra analyser görs på privata och offentliga sjukhus i Sverige. Många prover skickas vidare till Karolinska som har analysmetoder i världsklass. Våra läkare har svensk läkarlegitimation och är specialiserade på de diagnoser vi arbetar med. Det gör att du kan lita på våra diagnoser.