Stockholm3 – avancerat test och läkarsamtal

Stockholm3 – ett avancerat cancertest

Stockholm3 är ett avancerat prostatacancertest där biomarkörer och DNA analyseras i ett blodprov. Du kan ta blodprovet på sjukhus och vårdcentraler i hela Sverige genom oss.

Testet baseras på Karolinska Institutets forskning och är utprovat på nära 80 000 svenska och norska män. Testet är mer exakt än PSA men också dyrare. Jämfört med PSA hittar Stockholm3 dubbelt så många med behandlingskrävande prostatacancer och minskar antalet som behöver genomgå biopsi till hälften.

Vi levererar svaret på Stockholm3 i ett digitalt läkarsamtal. Om testet visar förhöjd risk för aggressiv prostatacancer erbjuder vi undersökning av prostata med magnetkamera (MR) följd av riktad och systematisk biopsi vid behov.

Om du har frågor runt prostatacancer eller Stockholm3 bokar du kostnadsfritt digitalt läkarsamtal med vår läkare Johan Bergling genom att TRYCKA HÄR.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Alla priser i butiken är inklusive eventuell moms

Hur går testet till?

Efter att du beställt ditt Stockholm3-test skickar vi ett brev hem till dig. Det tar du med till den mottagning du valt och tar ett blodprov som mottagningen skickar till oss. Du kan ta ditt blodprov på alla sjukhus och de flesta vårdcentralerna i Sverige.

Det tar vanligen 3-5 veckor att analysera ditt blodprov och resultatet är en procentuell risk för aggressiv prostatacancer. När vi fått resultatet kontaktar vi dig och bokar in ett personligt läkarsamtal för uppföljning.

Vad händer om jag har förhöjd risk?

Då rekommenderar vi undersökning med magnetkamera (MR) speciellt inriktad på prostata som vid behov följs av fusionsbiopsi.

I normalfallet remitterar vi dig till en urologmottagning i din hemregion. Som alternativ erbjuder vi MR på 7 orter i Sverige inom 2 veckor mot en extra avgift. Om resultatet av genomförd MR visar på behov av fusionsbiopsi remitteras du till en vårdmottagning i Stockholm.

Stockholm3 Prostata

I den här utredningen bedömer vi

  • 5 proteinmarkörer (PSA, fritt PSA, hK2, MSMB och MIC1)
  • och över 100 genetiska markörer samt kliniska data

Viktigt att tänka på

Det finns inga särskilda förhållningsregler inför provtagningen. Du kan ta blodprovet när det passar dig.

Ett besked från oss som säger att du har förhöjd risk för prostatacancer säger inget om hur allvarlig diagnosen är. Det kan endast en fortsatt utredning visa.

Tidig diagnostik har för- och nackdelar. Fördelen är att man kan hitta och behandla prostatacancer tidigt. Nackdelen är att utredningen kan medföra att vävnadsprov (biopsi) från prostatan tas i onödan. Risken för onödig biopsi minskar väsentligt med Stockholm3-testet jämfört med PSA-testet.

Mer information om för- och nackdelar med tidig diagnostik av prostatacancer finns på Socialstyrelsens hemsida.

Mer info

Diagnosticering av prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år drabbas mer än 10 000 män av sjukdomen och ungefär 2 500 avlider. Prostatacancer förekommer både som allvarlig cancer som måste behandlas direkt och långsamväxande cancer som inte behöver behandlas initialt.

Allvarlig prostatacancer som upptäcks tidigt kan vanligen botas med operation eller strålbehandling. Det är därför viktigt att hitta och behandla allvarlig prostatacancer så tidigt som möjligt. Vid prostatacancer som växer långsamt och inte är farlig är det vanligt att avvakta med behandling under de första åren efter tidig upptäckt.

Det säkraste sättet att diagnosticera prostatacancer idag är enligt vår uppfattning att börja med Stockholm3 om PSA-värdet är över 1,5. Om PSA-värdet är under 1,5 saknar testet värde.

Om risken för allvarlig prostatacancer är förhöjd enligt Stockholm3 görs en undersökning med magnetkamera (MR) specifikt inriktad på att diagnosticera prostatacancer.

Om MR visar förändringar eller ger ett osäkert resultat genomförs en riktad biopsi mot misstänkta förändringar kombinerad med systematisk biopsi. Först därefter går det att ställa diagnos och ta ställning till eventuell behandling.

Detta vårdförförande är det som vi i samarbete med forskargruppen bakom Stockholm3 anser är det bästa tillgängliga idag. Andra vårdgivare kan ha annan uppfattning och ett annat vårdförfarande som vi inte har någon uppfattning om eller tar ställning till.

 

Om prostatacancer

Prostatan är en körtel som sitter under urinblåsan och omger urinröret. Prostatakörtelns huvudsakliga funktion är att producera sädesvätska. För de flesta män sker det en tillväxt av prostatan efter 50 års ålder utan att det är cancer vilket kallas godartad prostataförstoring.

En del män utvecklar cancerceller i sin prostatakörtel. I ett tidigt skede ger det som regel inga symtom. Med tiden utvecklas ofta symtom som påminner om dem vid godartad prostataförstoring. Vanliga symtom är täta trängningar, svag stråle och en känsla av att inte kunna tömma urinblåsan fullständigt. Även impotensbesvär och blodblandad urin hör till symtombilden.

Risken att drabbas av prostatacancer stiger med åldern. Det är ovanligt att drabbas före 50 års ålder men det förekommer. I regel är det ärftliga faktorer som gör att man drabbas tidigare. Du kan läsa mer om prostatacancer hos Cancerfonden.

Om PSA

Idag sker prostatacancerdiagnostik vanligtvis med PSA-prov följd av systematisk biopsi om PSA>=3,0.

Fördelar och nackdelar med PSA som markör för prostatacancer har beskrivits av Professor Ola Bratt i artikeln Prostataspecifikt antigen (PSA) skriven för läkare och sjuksköterskor.

Huvudproblemet med PSA som markör framgår av denna tabell hämtad ur artikeln. Den visar ungefärlig andel med prostatacancer vid prostatabiopsier tagna på patienter med varierande S-PSA-värde (µg/l):

Vid PSA 0-1 har 5 % prostatacancer
Vid PSA 1-2 har 10 % prostatacancer
Vid PSA 2-3 har 15 % prostatacancer
Vid PSA 3-4 har 25 % prostatacancer
Vid PSA 4-10 har 30 % prostatacancer
Vid PSA 10-20 har 60 % prostatacancer
Vid PSA 20-30 har 75 % prostatacancer
Vid PSA 30-50 har 90 % prostatacancer
Vid PSA över 50 har 99 % prostatacancer

Det är med andra ord så att PSA=3,0 inte är någon absolut gräns. Prostatacancer förekommer även i relativt stor omfattning hos patienter med PSA<3,0 och andelen med prostatacancer vid 3<PSA<10 är visserligen högre men inte så markant  att det som regel motiverar biopsi utan ytterligare utredning.

Sammanfattningsvis har PSA som markör för prostatacancer flera nackdelar:

PSA har låg träffsäkerhet.  4 av 5 positiva test (PSA >=3) är felaktiga vilket leder till att många män genomgår systematisk biopsi i onödan.

PSA har låg känslighet. Diagnos med PSA missar 30-50 % av all aggressiv cancer vilket kan leda till försenad eller utebliven behandling.

PSA missar cancer vid låga PSA-värden. 40 % av alla män har PSA<3 vilket anses innebära att patienten inte har aggressiv prostatacancer trots att sjukdomen förekommer även i detta intervall.

PSA saknar särskiljning. PSA kan inte skilja mellan aggressiv (Gleason >=7) och indolent (Gleason <=6) prostatacancer. Många män diagnosticeras därigenom med ofarlig cancer vilket belastar sjukvård och patient i onödan.

PSA är svårt att tyda för läkaren. Vid bedömning av PSA måste hänsyn tas till patientens ålder, fritt PSA, palpationsstatus och PSA-kinetik. Det gör att resultatet ofta blir inkorrekt.

Om Stockholm3

Karolinska Institutet genomförde år 2012–2014 den så kallade Stockholm3-studien. Där togs ett test fram för män i åldersintervallet 50–70 år. Nästan 60 000 män från Stockholm deltog i studien. Testet har använts praktiskt medicinskt sedan 2016 av ungefär 20 000 svenska och norska män.

Stockholm3 är ett unikt sätt att diagnostisera prostatacancer med hjälp av blodprov samt frågor om dig och din hälsa. I provet analyseras 5 proteinmarkörer och över 100 genetiska markörer tillsammans med kliniska data. Informationen läggs in i en matematisk modell där risken för aggressiv (behandlingskrävande) cancer beräknas.

Fördelar med Stockholm3 jämfört med PSA

Diagnostik med Stockholm3 jämför med PSA har stora fördelar:

Hittar dubbelt så många aggressiva cancrar

Minskar antalet biopsier med hälften

Hittar aggressiv prostatacancer hos män med lågt PSA (1,5-3,0)

Hittar män med ökad genetisk risk för prostatacancer (1 av 20)

Sammantaget ger Stockholm3 en god möjlighet att hitta aggressiv prostatacancer i tid samtidigt som alla som gör testet får ett besked om individuell framtida risk och därmed behov av ny provtagning. Nästan hälften av alla män i åldern 50-70 år har exempelvis så låg risk att de inte behöver ta ett nytt test förrän om 6 år.

 

 

Läs merDölj

Uppskattat antal som
drabbas av prostatacancer är

10 000

per år i Sverige

Så här går det till

1

Du beställer

Du väljer var du vill testa dig och svarar på ett antal frågor. Sen skickar vi detaljerade instruktioner till dig.

2

Du gör ditt test

Du testar dig på din arbetsplats eller på en av våra mottagningar. Sen bokar vi ett digitalt läkarsamtal.

3

Vi gör vårt läkarjobb

I samtalet går vår läkare igenom ditt testresultat och dina frågesvar och ställer kompletterande frågor.

4

Vi ger dig svar

Under läkarsamtalet gör vår läkare sin analys ger dig svar, intyg, råd, recept eller remiss vid behov.

Beställning

Stockholm3 Prostata

I den här utredningen bedömer vi

  • 5 proteinmarkörer (PSA, fritt PSA, hK2, MSMB och MIC1)
  • och över 100 genetiska markörer samt kliniska data