Prostatacancer – provtagning och läkardiagnos

STHLM3 – bästa testet vid diagnos av prostatacancer

 

STHLM3 är det bästa testet vid diagnos av prostatacancer på marknaden idag. Jämfört med PSA hittar STHLM3 20 % fler med behandlingskrävande cancer. Dessutom eliminerar det behovet av biopsi för ca 50 % av de som har förhöjt PSA.

Vår rekommendation är att samtliga med förhöjt PSA genomgår STHLM3 före eventuell biopsi om det inte finns andra tydliga tecken som pekar på prostatacancer.

Om du vill göra ett STHLM3-test hos oss är det enkelt. Du tar ett blodprov på ditt närmaste sjukhus och svarar på några frågor om din hälsa. Blodprovet skickas sen till Karolinska Institutet i Stockholm för analys.

Efter 3-4 veckor får du ett svar som visar risken för att du har behandlingskrävande prostatacancer. Om du har förhöjd risk får du en rekommendation om fortsatt undersökning och remiss till urolog. Allt utan att du behöver besöka oss.

 

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan ta ditt prov på samtliga 137 sjukhusmottagningar i Sverige

Alla män i Sverige kan STHLM3-testa sig genom oss

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen för män i Sverige. Socialstyrelsen har valt att inte införa allmän screening för prostatacancer. Vi vill därför att alla män i Sverige ska kunna testa sig med STHLM3 hos oss.

Oavsett var du bor i Sverige kan du ta ett blodprov på ditt närmaste sjukhus.För att göra det enkelt och lättillgängligt har vi samma pris i hela Sverige.

Hos oss bestämmer du själv om du vill ta ett STHLM3-test, det är ingen väntetid och du behöver inte besöka oss.

Vad händer när jag lämnat mitt blodprov?

Du tar ditt blodprov på valfritt svenskt sjukhus. Ditt sjukhus skickar provet vidare till Karolinska i Stockholm. När analysen är färdig kommer resultatet automatiskt till oss och du får ditt svar. Du behöver alltså inte göra något mer när du tagit ditt prov.

När vi får ditt provsvar får du ett brev hem med en kopia på ditt provsvar om du har låg eller normal risk för prostatacancer. Om du har förhöjd risk får du ett samtal från en läkare som går igenom resultatet med dig och föreslår åtgärd. Du får också remiss till urolog för fortsatt utredning om du behöver det. Normalt sker den fortsatta utredningen på ditt närmaste sjukhus. Eftersom väntetiderna ibland är långa erbjuder vi även ett privat alternativ i samarbete med UroClinic på Sophiahemmet i Stockholm. UroClinic är den ledande privata kliniken i Sverige för urologiska operationer och tar emot våra patienter inom två veckor efter remiss.

Läs merDölj

Prostatacancer STHLM3

Börja med att beställa en läkarutredning med provtagning. När du gjort din beställning svarar du på frågor om din hälsa. I priset ingår provtagning, provanalys och läkarsamtal vid förhöjd risk. Vid normal risk får du besked om det i ett brev hem. I den här utredningen bedömer vi

  • - STHLM3

Viktigt att tänka på

Vid PSA lägre än 1,5 µg/L är risken för behandlingskrävande prostatacancer alltid normal eller låg. Det fullständiga STHLM3-testet genomförs därför inte vid så låga PSA-nivåer. Om du är osäker på ditt PSA-värde är det en god idé att ta ett PSA-prov innan du beställer STHLM3.

Det finnss inga särskilda förhållningsregler inför provtagningen. Du kan ta blodprovet när det passar dig.

Ett besked från oss som säger att du har förhöjd risk för prostatacancer säger inget om hur allvarlig diagnosen är. Det kan endast en fortsatt utredning visa. Därför ger vi alltid remiss till urolog för fortsatt utredning vid behov. Det finns för- och nackdelar med tidig diagnostik. Fördelen är att man kan hitta och behandla prostatacancer tidigt. Nackdelen är att utredningen kan medföra att vävnadsprov (biopsi) från prostatan tas i onödan. Denna risk minskar väsentligt med STHLM3-testet jämfört med PSA-testet.

Mer information om detta finns på Socialstyrelsens hemsida.

OM

Prostatacancer – den vanligaste cancerformen i Sverige

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år drabbas mer än 10 000 män av sjukdomen. År 2016 avled 2 347 män i Sverige i prostatacancer enligt Socialstyrelsen vilket gör att var nittonde man dör i prostatacancer.

Prostatacancer förekommer både som allvarlig cancer som måste behandlas direkt och långsamväxande cancer som inte behöver behandlas initialt.

Allvarlig prostatacancer som upptäcks tidigt kan vanligen botas med operation eller strålbehandling. Vid prostatacancer som växer långsamt och inte är farlig är det vanligt att avvakta med behandling under de första åren efter tidig upptäckt. I stället görs en noggrann uppföljning och behandling sätts in när det är medicinskt motiverat.

Prostatan är en körtel som sitter under urinblåsan och omger urinröret. Prostatakörtelns huvudsakliga funktion är att producera sädesvätska. För de flesta män sker det en tillväxt av prostatan efter 50 års ålder utan att det är cancer. Det kallas godartad prostataförstoring.

En del män utvecklar cancerceller i sin prostatakörtel. I ett tidigt skede ger det som regel inga symtom. Med tiden utvecklas ofta symtom som påminner om dem vid godartad prostataförstoring. Det är vanligt med täta trängningar, svag stråle och en känsla av att inte kunna tömma urinblåsan fullständigt. Även impotensbesvär och blodblandad urin hör till symtombilden.

Risken att drabbas av prostatacancer stiger med åldern. Det är ovanligt att drabbas före 50 års ålder men det förekommer. I regel är det ärftliga faktorer som gör att man drabbas tidigare.

Idag sker prostatacancerdiagnostik inom primärvården vanligtvis med prostataundersökning via ändtarmen och PSA-prov. Den största nackdelen med PSA-prov är att många män som inte har cancer genomgår onödig vävnadsprovtagning (biopsi) av prostatan vilket kan ge allvarliga biverkningar.

PSA-provet kan dessutom inte skilja mellan behandlingskrävande och ofarlig cancer och missar också många med allvarlig prostatacancer som har normala PSA-värden.

Karolinska Institutet genomförde år 2012–2014 den så kallade STHLM3-studien. Där togs ett test fram för män i åldersintervallet 50–70 år. Nästan 60 000 män från Stockholm deltog i studien.

Testet är ett nytt och unikt sätt att diagnostisera prostatacancer med hjälp av blodprov samt frågor om dig och din hälsa. I provet analyseras 5 proteinmarkörer och över 100 genetiska markörer.

STHLM3-testet ger ett unikt underlag för att bedöma risken för allvarlig behandlingskrävande prostatacancer. Det minskar antalet onödiga vävnadsprov från prostatan med 50 % samtidigt som ca 20 % fler med behandlingskrävande cancer hittas jämfört med PSA-testet. Dessutom minskar behovet av andra kompletterande undersökningar som exempelvis undersökning av prostata via ändtarmen väsentligt.

Läs merDölj

Uppskattat antal som
drabbas av prostatacancer är

10 000

per år i Sverige

Så här går det till

1

Du beställer en utredning av oss

Du beställer en utredning och svarar på frågor om din hälsa. När vi fått dina svar skickar vi en provtagningsremiss till din hemadress med post.

2

Du tar ditt prov

Du kan ta ditt prov på valfritt sjukhus i hela Sverige. Ta med dig remissen till sjukhusets provtagning och lämna ett blodprov när det passar dig.

3

Vi gör en läkarutredning

När du tagit ditt prov analyseras det på sjukhuset och svaret kommer direkt till oss. Vår läkare gör en bedömning av provsvaret och svaren på våra frågor.

4

Vi ger dig svar

När provsvaret är normalt får du ett brev hem. Om något i svaret avviker kontaktar en läkare dig via telefon eller videolänk och ger råd, recept och remiss vid behov.

Vanliga frågor

Jag har förhöjt PSA. Kan jag göra STHLM3-testet i stället för en biopsi?

STHLM3 är mer exakt än PSA. För de som har förhöjt PSA och gör ett STHLM3-test minskar behovet av biopsiundersökning med ungefär 50 %. För den som vill undvika en onödig biopsi-undersökning kan det därför vara en god idé att göra ett STHLM3-test.

Läs merDölj

Kan jag ha prostatacancer med normalt PSA?

Svaret är ja även om det är mindre vanligt. Det är bland annat därför man upptäcker ungefär 20 % fler med prostatacancer med STHLM 3 än med PSA. Cancerceller i prostata producerar mindre PSA per cell än normala prostataceller. I ett tidigt stadium kan därför PSA-värdet vara normalt.

Läs merDölj

Varför screenas inte alla män med PSA?

Studier har visat att dödligheten minskar minst lika mycket vid screening med PSA som vid mammografi mot bröstcancer. Däremot medför screening med PSA att många män utan cancer felaktigt behöver genomgå vävnadsprovtagning (biopsi) av prostatan med medicinsk risk för biverkningar och till hög kostnad för samhället. Socialstyrelsen avråder därför mot allmän screening med PSA.

Läs merDölj

Vad händer om jag har förhöjd risk för prostatacancer?

Då blir du uppringd av en läkare som ger dig information och möjlighet att ställa frågor. Förhöjd risk innebär inte ett cancerbesked. Däremot att du bör utredas vidare. Läkaren ger dig därför en remiss till en specialistläkare (urolog) på ditt närmaste sjukhus eller till privat vård om du föredrar det.

Läs merDölj

Beställning

Prostatacancer STHLM3

Börja med att beställa en läkarutredning med provtagning. När du gjort din beställning svarar du på frågor om din hälsa. I priset ingår provtagning, provanalys och läkarsamtal vid förhöjd risk. Vid normal risk får du besked om det i ett brev hem. I den här utredningen bedömer vi

  • - STHLM3