Prostatacancer – provtagning och läkarutredning

STHLM3 – ett avancerat cancertest

STHLM3 är ett avancerat test där DNA och ett stort antal biomarkörer i ett blodprov analyseras. Testet baseras på Karolinska Institutets forskning och är utprovat på nära 70 000 svenska och norska män.

Jämfört med PSA och systematisk biopsi hittar STHLM3 dubbelt så många med aggressiv behandlingskrävande prostatacancer och minskar antalet som behöver genomgå biopsi till hälften.

Blodprovet kan tas på valfri mottagning i Sverige. Resultatet av analysen är en procentuell risk för aggressiv prostatacancer med ett tydligt svar och en  rekommendation om nästa åtgärd.

 

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan ta ditt prov på 149 mottagningar i hela Sverige

Hur går testet till?

Efter att du beställt ditt STHLM3-test skickar vi ett paket hem till dig. Det tar du med till den mottagning som ska ta ditt blodprov. De tar provet och skickar det till oss. Provet kan du ta på alla sjukhus och de flesta vårdcentralerna i Sverige.

När får jag svar?

Analysen av STHLM3 tar vanligen 3-5 veckor från att du tagit ditt blodprov.

När analysen är färdig kontaktar vi dig och bokar in ett läkarsamtal via mobiltelefon. I det samtalet kan du diskutera resultatet med vår läkare och bestämma hur ni går vidare. Vid förhöjd risk ser vi till att du får fortsatt utredning snabbt.

Prostatacancer STHLM3

I den här utredningen bedömer vi

  • 5 proteinmarkörer och över 100 genetiska markörer samt kliniska data

Viktigt att tänka på

Det finns inga särskilda förhållningsregler inför provtagningen. Du kan ta blodprovet när det passar dig.

Ett besked från oss som säger att du har förhöjd risk för prostatacancer säger inget om hur allvarlig diagnosen är. Det kan endast en fortsatt utredning visa. Därför ger vi alltid remiss till urolog för fortsatt utredning vid förhöjd risk med rekommendation om åtgärd.

Det finns för- och nackdelar med tidig diagnostik. Fördelen är att man kan hitta och behandla prostatacancer tidigt. Nackdelen är att utredningen kan medföra att vävnadsprov (biopsi) från prostatan tas i onödan. Denna risk minskar väsentligt med STHLM3-testet jämfört med PSA-testet. Mer information om för- och nackdelar finns på Socialstyrelsens hemsida.

OM

Diagnos av prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år drabbas mer än 10 000 män av sjukdomen och ungefär 2 500 avlider. Prostatacancer förekommer både som allvarlig cancer som måste behandlas direkt och långsamväxande cancer som inte behöver behandlas initialt.

Allvarlig prostatacancer som upptäcks tidigt kan vanligen botas med operation eller strålbehandling. Det är därför viktigt att hitta och behandla allvarlig prostatacancer så tidigt som möjligt. Vid prostatacancer som växer långsamt och inte är farlig är det vanligt att avvakta med behandling under de första åren efter tidig upptäckt.

Vår rekommendation är att börja en prostatacancerutredning med STHLM3. Om risken för allvarlig prostatacancer är förhöjd genomförs en magnetkameraundersökning (MR) specifikt för prostatacancerdiagnostik. Om denna visar förändringar eller ger ett osäkert resultat genomförs riktad biopsi mot de misstänkta förändringarna kombinerad med systematisk biopsi.

Först därefter går det att ställa diagnos och ta ställning till eventuell behandling.

 

Om prostatacancer

Prostatan är en körtel som sitter under urinblåsan och omger urinröret. Prostatakörtelns huvudsakliga funktion är att producera sädesvätska. För de flesta män sker det en tillväxt av prostatan efter 50 års ålder utan att det är cancer. Det kallas godartad prostataförstoring.

En del män utvecklar cancerceller i sin prostatakörtel. I ett tidigt skede ger det som regel inga symtom. Med tiden utvecklas ofta symtom som påminner om dem vid godartad prostataförstoring. Det är vanligt med täta trängningar, svag stråle och en känsla av att inte kunna tömma urinblåsan fullständigt. Även impotensbesvär och blodblandad urin hör till symtombilden.

Risken att drabbas av prostatacancer stiger med åldern. Det är ovanligt att drabbas före 50 års ålder men det förekommer. I regel är det ärftliga faktorer som gör att man drabbas tidigare.

Om PSA

Idag sker prostatacancerdiagnostik inom primärvården vanligtvis med prostataundersökning via ändtarmen och PSA-prov. Den största nackdelen med PSA-prov är att många män som inte har cancer genomgår onödig vävnadsprovtagning (biopsi) av prostatan vilket kan ge allvarliga biverkningar.

PSA-provet kan dessutom inte skilja mellan behandlingskrävande och ofarlig cancer och missar också många med allvarlig prostatacancer som har normala PSA-värden.

Om STHLM3

Karolinska Institutet genomförde år 2012–2014 den så kallade STHLM3-studien. Där togs ett test fram för män i åldersintervallet 50–70 år. Nästan 60 000 män från Stockholm deltog i studien.

Testet är ett unikt sätt att diagnostisera prostatacancer med hjälp av blodprov samt frågor om dig och din hälsa. I provet analyseras 5 proteinmarkörer och över 100 genetiska markörer.

STHLM3-testet ger ett unikt underlag för att bedöma risken för allvarlig behandlingskrävande prostatacancer. Det minskar antalet onödiga vävnadsprov från prostatan med 50 % samtidigt som ca 20 % fler med behandlingskrävande cancer hittas jämfört med PSA-testet. Dessutom minskar behovet av andra kompletterande undersökningar som exempelvis undersökning av prostata via ändtarmen väsentligt.

Läs merDölj

Uppskattat antal som
drabbas av prostatacancer är

10 000

per år i Sverige

Så här går det till

1

Du beställer en utredning

Du lämnar några uppgifter och väljer ett sjukhus där du vill ta ditt prov. Vi skickar en remiss till dig med post.

2

Du tar ett blodprov

Du tar med remissen till sjukhusets provtagning och lämnar ett blodprov när det passar dig.

3

Vi gör en läkarutredning

Vi kontaktar dig via telefon och ställer frågor om din hälsa . När vi får svaret från sjukhuset gör vår läkare sin utredning.

4

Vi ger dig svar

När utredningen är klar kontaktar vår läkare dig via telefon. I det personliga samtalet får du råd, recept och remiss vid behov.

Vanliga frågor

Kan jag göra STHLM3-testet i stället för en biopsi?

STHLM3 är mer exakt än PSA. För de som har förhöjt PSA och gör ett STHLM3-test minskar behovet av biopsi med ungefär 50 %.

För den som vill undvika en onödig biopsi-undersökning kan det därför vara en god idé att göra ett STHLM3-test.

Läs merDölj

Kan jag ha prostatacancer med normalt PSA?

Svaret är ja även om det är mindre vanligt. Det är bland annat därför det upptäcks ungefär 20 % fler med prostatacancer med STHLM3 än med PSA.

Cancerceller kan till och med i vissa fall producera mindre PSA per cell än normala prostataceller. I ett tidigt stadium kan därför PSA-värdet vara normalt.

Läs merDölj

Varför screenas inte alla män med PSA?

Studier har visat att dödligheten minskar minst lika mycket vid screening med PSA som vid mammografi mot bröstcancer.

Däremot medför screening med PSA att många män utan cancer felaktigt får genomgå vävnadsprovtagning (biopsi) av prostatan med medicinsk risk för biverkningar och hög kostnad för samhället. Socialstyrelsen avråder därför mot allmän screening med PSA.

Läs merDölj

Vad händer om jag har förhöjd risk för prostatacancer?

Då blir du uppringd av en läkare som ger dig information och möjlighet att ställa frågor.

Förhöjd risk innebär inte ett cancerbesked. Däremot att du bör utredas vidare. Läkaren ger dig en remiss till en urolog på ditt närmaste sjukhus eller till privat vård om du föredrar det.

Läs merDölj

Beställning

Prostatacancer STHLM3

I den här utredningen bedömer vi

  • 5 proteinmarkörer och över 100 genetiska markörer samt kliniska data