Prostatacancer – test och läkarutredning

PSA – ett billigt cancertest

PSA är ett test där en biomarkör analyseras i ett blodprov. Du kan ta provet genom din vårdcentral eller i hela Sverige på sjukhus och vårdcentraler genom oss.

PSA-testet är första test vid diagnos av prostatacancer idag. Största fördelen är att provet är billigt. Alla män från 50 år och uppåt bör därför testa sig varje år.

Vid PSA lägre än 1,5 är risken låg och ingen åtgärd krävs. PSA över 3,0 räknas som förhöjd risk och då krävs ytterligare utredning exempelvis med biopsi eller testet Stockholm3 som också fungerar vid PSA mellan 1,5 och 3,0 där risken betraktas som normal (11% av alla män med prostatacancer beräknas ha PSA<3).

Vi levererar alltid svaret på din utredning i ett digitalt läkarsamtal. I de fall där testet visar förhöjd risk för aggressiv  remitterar vi vidare till biopsi i normalfallet.

Om du vill diskutera din hälsa med vår läkare Johan Bergling bokar du kostnadsfri tid här genom att trycka på BOKA TID.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan göra ditt test på 157 mottagningar i hela Sverige

Hur går testet till?

Efter att du beställt ditt PSA-test skickar vi ett brev hem till dig. Det tar du med till den mottagning du valt och tar ett blodprov som mottagningen skickar på analys. Du kan ta ditt blodprov på alla sjukhus och de flesta vårdcentralerna i Sverige.

Det tar vanligen 1-2 veckor att analysera ditt blodprov. När vi fått resultatet kontaktar vi dig och bokar in ett personligt digitalt läkarsamtal för uppföljning.

Vad händer om jag har förhöjd risk?

PSA under 1,5 räknas som låg risk. PSA 1,5-3,0 räknas som normal risk. PSA från 3,0 och uppåt räknas som förhöjd risk. Ungefär 11% av alla män med PSA under 3,0 har prostatacancer.

Om du har förhöjd risk remitterar vi dig till en urologmottagning i din hemregion där du i normalfallet får genomgå biopsi om inte det förhöjda värdet motiveras av godartad prostataförstoring.

Som alternativ erbjuder vi testet Prostata Stockholm3 som eliminerar behovet av biopsi i hälften av fallen. Testet Prostata Stockholm3 fungerar även för patienter med PSA 1,5-3,0. Vid PSA under 1,5 är risken för aggressiv behandlingskrävande cancer så låg att testet saknar mening.

Prostatacancer PSA

I den här utredningen bedömer vi:

  • - PSA

Viktigt att tänka på

Det finns inga särskilda förhållningsregler inför provtagningen. Du kan ta blodprovet när det passar dig.

Ett besked från oss som säger att du har förhöjt PSA säger inget om hur allvarlig diagnosen är. Det kan endast en fortsatt utredning visa eftersom ett förhöjt PSA-värde kan ha flera orsaker än prostatacancer.

Det finns för- och nackdelar med tidig diagnostik med PSA. Fördelen är att man kan hitta och behandla prostatacancer tidigt. Nackdelen är att utredningen kan medföra att vävnadsprov (biopsi) från prostatan tas i onödan.

Mer information om detta finns på Socialstyrelsens hemsida.

OM

Diagnosticering av prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år drabbas mer än 10 000 män av sjukdomen och ungefär 2 500 avlider. Prostatacancer förekommer både som allvarlig cancer som måste behandlas direkt och långsamväxande cancer som inte behöver behandlas initialt.

Allvarlig prostatacancer som upptäcks tidigt kan vanligen botas med operation eller strålbehandling. Det är därför viktigt att hitta och behandla allvarlig prostatacancer så tidigt som möjligt. Vid prostatacancer som växer långsamt och inte är farlig är det vanligt att avvakta med behandling under de första åren efter tidig upptäckt.

Att ta ett PSA-prov är det vanligaste sättet att påbörja en prostatacancerutredning. I allmänhet anses PSA mindre än 3,0 innebära normal eller låg risk. Av nedanstående text framgår att användningen av PSA som markör för prostatacancer är mer komplex än så.

Om prostatacancer

Prostatan är en körtel som sitter under urinblåsan och omger urinröret. Prostatakörtelns huvudsakliga funktion är att producera sädesvätska. För de flesta män sker det en tillväxt av prostatan efter 50 års ålder utan att det är cancer vilket kallas godartad prostataförstoring.

En del män utvecklar cancerceller i sin prostatakörtel. I ett tidigt skede ger det som regel inga symtom. Med tiden utvecklas ofta symtom som påminner om dem vid godartad prostataförstoring. Vanliga symtom är täta trängningar, svag stråle och en känsla av att inte kunna tömma urinblåsan fullständigt. Även impotensbesvär och blodblandad urin hör till symtombilden.

Risken att drabbas av prostatacancer stiger med åldern. Det är ovanligt att drabbas före 50 års ålder men det förekommer. I regel är det ärftliga faktorer som gör att man drabbas tidigare. Du kan läsa mer om prostatacancer hos Cancerfonden.

Om PSA

Idag sker prostatacancerdiagnostik vanligtvis med PSA-prov följd av systematisk biopsi om PSA>=3,0.

Fördelar och nackdelar med PSA som markör för prostatacancer har beskrivits av Professor Ola Bratt i artikeln Prostataspecifikt antigen (PSA) skriven för läkare och sjuksköterskor. Största fördelen är att testet är snabbt, enkelt och billigt.

Huvudproblemet med PSA som markör framgår av denna tabell hämtad ur artikeln. Den visar ungefärlig andel med prostatacancer vid prostatabiopsier tagna på patienter med varierande S-PSA-värde (µg/l):

Vid PSA 0-1 har 5 % prostatacancer
Vid PSA 1-2 har 10 % prostatacancer
Vid PSA 2-3 har 15 % prostatacancer
Vid PSA 3-4 har 25 % prostatacancer
Vid PSA 4-10 har 30 % prostatacancer
Vid PSA 10-20 har 60 % prostatacancer
Vid PSA 20-30 har 75 % prostatacancer
Vid PSA 30-50 har 90 % prostatacancer
Vid PSA över 50 har 99 % prostatacancer

Det är med andra ord så att PSA=3,0 inte är någon absolut gräns. Prostatacancer förekommer även i relativt stor omfattning hos patienter med PSA<3,0 och andelen med prostatacancer vid 3<PSA<10 är visserligen högre men inte så markant att det som regel motiverar biopsi utan ytterligare utredning.

Sammanfattningsvis har PSA som markör för prostatacancer flera nackdelar:

PSA har låg träffsäkerhet. 4 av 5 positiva test (PSA >=3) är felaktiga vilket leder till att många män genomgår systematisk biopsi i onödan.

PSA har låg känslighet. Diagnos med PSA missar 30-50 % av all aggressiv cancer vilket kan leda till försenad eller utebliven behandling.

PSA missar cancer vid låga PSA-värden. 40 % av alla män har PSA<3 vilket anses innebära att patienten inte har aggressiv prostatacancer trots att sjukdomen förekommer även i detta intervall.

PSA saknar särskiljning. PSA kan inte skilja mellan aggressiv (Gleason >=7) och indolent (Gleason <=6) prostatacancer. Många män diagnosticeras därigenom med ofarlig cancer vilket belastar sjukvård och patient i onödan.

PSA är svårt att tyda för läkaren. Vid bedömning av PSA måste hänsyn tas till patientens ålder, fritt PSA, palpationsstatus och PSA-kinetik. Det gör att resultatet ofta blir inkorrekt.

 

 

 

 

Läs merDölj

Uppskattat antal som
drabbas av prostatacancer är

10 000

per år i Sverige

Så här går det till

1

Du beställer

Du lämnar uppgifter om dig och väljer en mottagning där du vill göra ditt test. Vi skickar instruktioner till dig med post.

2

Du gör ditt test

Du gör testet enligt våra instruktioner på en tid som passar dig. Sen sköter mottagningen och vi resten.

3

Vi gör vårt jobb

När vi får svaret på ditt test gör vår läkare sin analys och kallar dig till ett videosamtal i din mobiltelefon.

4

Vi ger dig svar

I läkarsamtalet går du igenom resultatet med vår läkare som ger dig intyg, råd, recept eller remiss vid behov.

Vanliga frågor

Hur fungerar vårdgarantin?

Du har rätt att komma till specialist inom 90 dagar från remissdatum. Om din hemregion inte kan erbjuda det ska dom erbjuda specialist på annan ort. Dom ska då också ersätta dig för reskostnader och ledsagare vid behov.

Läs merDölj

Kan ni hjälpa mig att få vård snabbare?

Efter att vi skrivit remiss har du rätt att komma till en specialist inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Om det inte fungerar hjälper vi dig. Det finns i allmänhet möjlighet att komma till specialist inom 2 veckor om du är beredd att resa.

Läs merDölj

Vad ingår i priset?

I priset ingår samtliga kostnader fram till färdig läkarutredning inklusive recept eller remiss vid behov. Inga övriga kostnader ingår. Ytterligare provtagning och behandling ingår alltså inte. Mer information om hur du går vidare får du vid ditt läkarsamtal.

Läs merDölj

Kan jag välja mottagning helt fritt?

Våra remisser gäller på alla sjukhus och vårdcentraler i Sverige. Alla vårdcentraler klarar inte av alla test. De mottagningar som säkert klarar testet visas när du beställer. Priset blir detsamma oavsett vilken mottagning du väljer. Du kan därför välja den mottagning som passar dig bäst och besöka den på en tid som passar dig. Dom flesta mottagningar har drop-in.

Läs merDölj

Beställning

Prostatacancer PSA

I den här utredningen bedömer vi:

  • - PSA