Prostatacancer – test och läkarutredning

Stockholm3 – ett avancerat cancertest

Stockholm3 är ett avancerat test där biomarkörer och DNA analyseras i ett blodprov. Testet baseras på Karolinska Institutets forskning och är utprovat på nära 70 000 svenska och norska män.

Jämfört med PSA och systematisk biopsi hittar Stockholm3 dubbelt så många med aggressiv behandlingskrävande prostatacancer och minskar antalet som behöver genomgå biopsi till hälften.

Blodprovet kan tas på valfri mottagning i Sverige. Resultatet av analysen är en procentuell risk för aggressiv prostatacancer med ett tydligt svar och en  rekommendation om nästa åtgärd.

Om du vill diskutera prostataproblem med vår läkare Johan Bergling bokar du kostnadsfri tid här genom att trycka på BOKA.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan göra ditt test på 157 mottagningar i hela Sverige

Hur går testet till?

Efter att du beställt ditt Stockholm3-test skickar vi ett brev hem till dig. Det tar du med till den mottagning du valt och tar ett blodprov som mottagningen skickar till oss. Provet kan du ta på alla sjukhus och många vårdcentraler i Sverige.

Analysen av Stockholm3 tar vanligen 3-5 veckor från att du tagit ditt blodprov. När analysen är färdig kontaktar vi dig och bokar in ett läkarsamtal via mobiltelefon.

Vad händer om jag har förhöjd risk?

Vid förhöjd risk ser vi till att du får fortsatt utredning snabbt. I normalfallet remitterar vi till en urologmottagning i din hemregion.

För patienter med förhöjd risk rekommenderar vi MR speciellt inriktad på prostata följd av riktad biopsi vid behov. Som ett alternativ till offentlig vård kan vi erbjuda detta test med färdigt resultat inom 5 veckor. Mer information om detta får du av vår läkare.

Prostatacancer Stockholm3

I den här utredningen bedömer vi

  • 5 proteinmarkörer (PSA, fritt PSA, hK2, MSMB och MIC1)
  • och över 100 genetiska markörer samt kliniska data

Viktigt att tänka på

Det finns inga särskilda förhållningsregler inför provtagningen. Du kan ta blodprovet när det passar dig.

Ett besked från oss som säger att du har förhöjd risk för prostatacancer säger inget om hur allvarlig diagnosen är. Det kan endast en fortsatt utredning visa.

Det finns för- och nackdelar med tidig diagnostik. Fördelen är att man kan hitta och behandla prostatacancer tidigt. Nackdelen är att utredningen kan medföra att vävnadsprov (biopsi) från prostatan tas i onödan. Risken för onödig biopsi minskar väsentligt med Stockholm3-testet jämfört med PSA-testet.

Mer information om för- och nackdelar med tidig diagnostik av prostatacancer finns på Socialstyrelsens hemsida.

OM

Diagnosticering av prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år drabbas mer än 10 000 män av sjukdomen och ungefär 2 500 avlider. Prostatacancer förekommer både som allvarlig cancer som måste behandlas direkt och långsamväxande cancer som inte behöver behandlas initialt.

Allvarlig prostatacancer som upptäcks tidigt kan vanligen botas med operation eller strålbehandling. Det är därför viktigt att hitta och behandla allvarlig prostatacancer så tidigt som möjligt. Vid prostatacancer som växer långsamt och inte är farlig är det vanligt att avvakta med behandling under de första åren efter tidig upptäckt.

I vårt vårdförfarande börjar en prostatacancerutredning alltid med Stockholm3. Om risken för allvarlig prostatacancer är förhöjd enligt Stockholm3 genomförs en magnetkameraundersökning (MR) specifikt inriktad på att diagnosticera prostatacancer. Om MR visar förändringar eller ger ett osäkert resultat genomförs en riktad biopsi mot misstänkta förändringar kombinerad med systematisk biopsi. Först därefter går det att ställa diagnos och ta ställning till eventuell behandling.

Detta vårdförförande är det som vi i samarbete med forskargruppen bakom Stockholm3 anser är det bästa tillgängliga idag. Andra vårdgivare kan ha annan uppfattning och ett annat vårdförfarande som vi inte har någon uppfattning om eller tar ställning till.

 

Om prostatacancer

Prostatan är en körtel som sitter under urinblåsan och omger urinröret. Prostatakörtelns huvudsakliga funktion är att producera sädesvätska. För de flesta män sker det en tillväxt av prostatan efter 50 års ålder utan att det är cancer. Det kallas godartad prostataförstoring.

En del män utvecklar cancerceller i sin prostatakörtel. I ett tidigt skede ger det som regel inga symtom. Med tiden utvecklas ofta symtom som påminner om dem vid godartad prostataförstoring. Det är vanligt med täta trängningar, svag stråle och en känsla av att inte kunna tömma urinblåsan fullständigt. Även impotensbesvär och blodblandad urin hör till symtombilden.

Risken att drabbas av prostatacancer stiger med åldern. Det är ovanligt att drabbas före 50 års ålder men det förekommer. I regel är det ärftliga faktorer som gör att man drabbas tidigare.

Om PSA

Idag sker prostatacancerdiagnostik vanligtvis med PSA-prov följd av systematisk biopsi vid PSA>=3,0. Det finns flera nackdelar med det:

PSA har låg träffsäkerhet.  4 av 5 positiva test (PSA >=3) är felaktiga vilket leder till att många män genomgår systematisk biopsi som ofta kan vara smärtsam och obehaglig i onödan.

PSA har låg känslighet. Diagnos med PSA missar 30-50 % av all aggressiv cancer vilket kan leda till försenad eller utebliven behandling.

PSA missar cancer vid låga PSA-värden. 40 % av alla män har PSA<3 vilket anses innebära att patienten inte har aggressiv prostatacancer trots att sjukdomen förekommer även i detta intervall,

PSA saknar särskiljning. PSA kan inte skilja mellan aggressiv (Gleason >=7) och indolent (Gleason <=6) prostatacancer. Många män diagnosticeras därigenom med ofarlig cancer vilket belastar sjukvård och patient i onödan.

PSA är svårt att tyda för läkaren. Vid bedömning av PSA måste hänsyn till patientens ålder, fritt PSA, palpationsstatus och PSA-kinetik. Det gör att resultatet ofta blir inkorrekt.

Om Stockholm3

Karolinska Institutet genomförde år 2012–2014 den så kallade Stockholm3-studien. Där togs ett test fram för män i åldersintervallet 50–70 år. Nästan 60 000 män från Stockholm deltog i studien. Senare har även testet utvärderats på 10 000 norska män. Testet har använts kliniskt sedan 2016.

Stockholm3 är ett unikt sätt att diagnostisera prostatacancer med hjälp av blodprov samt frågor om dig och din hälsa. I provet analyseras 5 proteinmarkörer och över 100 genetiska markörer tillsammans med kliniska data. Informationen läggs in i en matematisk modell där risken för aggressiv (behandlingskrävande) cancer beräknas.

Fördelar med Stockholm3 jämfört med PSA

Diagnostik med Stockholm3 jämför med PSA har stora fördelar:

Hittar dubbelt så många aggressiva cancrar

Minskar antalet biopsier med hälften

Hittar aggressiv prostatacancer hos män med lågt PSA (1,5-3,0)

Hittar män med ökad genetisk risk för prostatacancer (1 av 20)

Sammantaget ger Stockholm3 en god möjlighet att hitta aggressiv prostatacancer i tid samtidigt som alla som gör testet får ett besked om individuell framtida risk och därmed behov av ny provtagning. Nästan hälften av alla män i åldern 50-70 år har exempelvis så låg risk att de inte behöver ta ett nytt test förrän om 6 år.

 

 

Läs merDölj

Uppskattat antal som
drabbas av prostatacancer är

10 000

per år i Sverige

Så här går det till

1

Du beställer en läkarutredning

Du lämnar uppgifter om din hälsa och väljer en mottagning där du vill göra ditt test. Vi skickar en remiss till dig med post.

2

Du gör ditt test

Du tar med remissen till mottagningen du valt och gör testet när det passar dig. Sen sköter mottagningen och vi resten.

3

Vi gör läkarutredningen

När vi får svaret på ditt test gör vår läkare utredningen klar och kallar dig till ett digitalt läkarsamtal i din mobiltelefon.

4

Vi ger dig svar

I läkarsamtalet går du igenom resultatet med vår läkare som ger dig råd, recept och remiss till specialist vid behov.

Vanliga frågor

När ska jag ta ett nytt Stockholm3-test?

Stockholm3-testet ger ett tydligt svar om du har låg risk, normal risk, eller förhöjd risk för aggressiv prostatacancer. Om du har låg risk kan du vänta 6 år med att ta nytt prov. Om du har normal risk bör du ta prov om 2 år. Om du har förhöjd risk kommer vi att se till att du kommer till vård snabbt, antingen hos en urolog i din hemregion eller genom oss till MR och riktad biopsi.

Läs merDölj

Har Stockholm3 något värde om jag har prostatacancer?

Svaret är nej. Stockholm3 ersätter inte heller vävnadsprover för den som går på aktiv monitorering. Om du är sjuk i annan allvarlig sjukdom som till exempel cancer eller demens så avråder vi också från provtagning med Stockholm3-testet.

Läs merDölj

Hur gammal ska jag vara för att testa mig med Stockholm3?

Det finns inga vetenskapliga belägg för att män under 45 års ålder har nytta av att testa sig för prostatacancer. Därför erbjuder vi Stockholm3-testet och MR med riktad biopsi till män över 45 års ålder. Vi har ingen övre åldersgräns. Testet fungerar även för män äldre än 70 år.

Läs merDölj

Kan jag ta Stockholm3-provet på min vårdcentral?

Själva provet består av ett rör med blod och två med plasma. För att få fram plasma behövs en centrifug som klarar 2000G. De flesta vårdcentraler och alla sjukhus har tillgång till en sådan centrifug. Om din vårdcentral har en sådan kan du ta provet där.

Läs merDölj

Beställning

Prostatacancer Stockholm3

I den här utredningen bedömer vi

  • 5 proteinmarkörer (PSA, fritt PSA, hK2, MSMB och MIC1)
  • och över 100 genetiska markörer samt kliniska data