Njursvikt – provtagning och läkardiagnos

Vill du veta hur dina njurar fungerar?

Njursvikt är en smygande sjukdom som påverkar kroppen negativt. Med ett blodprov och ett urinprov och svar på några vetenskapligt utformade frågor upptäcker vi njursvikt tidigt.

Du bestämmer själv om du vill testa dig och resultatet av vår utredning är säkert och tryggt. Dessutom slipper du väntetider och får ett svar snabbt – utan att besöka oss.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan göra våra tester på mottagningar över hela Sverige

Blodprov och urinprov ger ett säkert underlag

För att ta reda på hur njurarna fungerar krävs både ett blodprov och ett urinprov samt svar på ett antal vetenskapligt utformade frågor. Proverna lämnar du på en mottagning som du väljer själv.

Blodprovet analyseras med avseende på Kreatinin och Cystatin C. Med hjälp av dessa mått och svar från dig kan njurarnas kapacitet beräknas

I urinprovet mäts mängden äggviteämne, Albumin, i förhållande till mängden Kreatinin. Om mängden äggviteämne är förhöjt är det ett tecken på skada i njurens filtrationsförmåga.

Dessa två prov tillsammans med dina svar ger oss sammantaget en mycket god uppfattning om din njurfunktion och gör att vi kan ställa en medicinskt korrekt diagnos och ge dig svar.

Läs merDölj

Njursvikt – den tysta sjukdomen

Njurarna har stor reservkapacitet och därför är det vanligt att kronisk njursvikt inte märks förrän ca 70 % av njurens funktion har försvunnit.
Före det är symtomen diffusa och ofta upptäcks njursvikt i samband med att patienten utreds för någon annan åkomma.

Om njursvikten inte behandlas fortsätter njurens kapacitet att försämras tills den inte längre går att behandla med mediciner. Då återstår dialys eller njurtransplantation.

Försämringen av njurfunktionen kan många gånger förklaras av felaktig medicinering eller bakomliggande sjukdom såsom höga blodfetter, högt blodtryck och diabetes.

Vid tidig upptäckt kan orsaken till försämringen av njurens funktion utredas och ofta behandlas framgångsrikt.

Läs merDölj

Provtagning Njursvikt

Börja med att beställa en provtagning. I kommande steg väljer du provtagningsställe och svarar på frågor om din hälsa.

 • - Kreatinin i blodet
 • - Cystatin C i blodet
 • - Albumin i urinen
 • - Kreatinin i urinen

Viktigt att tänka på

Du behöver inte vara fastande för att lämna blodprovet och det behöver inte lämnas någon särskild tid på dygnet.

Du lämnar urinprovet på plats. Det krävs bara några centiliter vilket inte brukar vara några problem även för den som kissat precis innan.

Du ska inte belasta din kropp med tung fysisk aktivitet 2 dagar före provtagning. Om du har urinvägsinfektion, är gravid, behandlas med kortison eller behandlas för cancer kontaktar du oss före provtagning eftersom det kan påverka provresultatet.

Om njursvikt

Njursvikt – en av våra stora folksjukdomar

Njursvikt är ett samlingsbegrepp för nedsatt njurfunktion och är en av våra dolda folksjukdomar. Ungefär 750 000 av Sveriges befolkning beräknas ha nedsatt njurfunktion och av dessa får 9 000 dialysbehandling eller är njurtransplanterade.

Njuren har en rad viktiga funktioner i kroppen. Det är njuren som ansvarar för att upprätthålla vätskebalansen och njuren är kroppens reningsverk. Utöver det har njurfunktionen också stor betydelse för exempelvis blodtrycket, blodbildningen och skelettomsättningen.

Vid njursvikt ackumuleras slaggämnen och gifter i vår kropp och vi får svårt att göra oss av med vätska. Vi drabbas då av urinförgiftning eller uremi som det kallas inom vården. Även andra funktioner som exempelvis blodtrycket påverkas.

Njursvikt delas vanligen upp i akut njursvikt och kronisk njursvikt. Vid akut njursvikt är förloppet vanligen snabbt. Tydliga symtom som nedsatt urinproduktion och allmänpåverkan visar sig på några timmar eller några dagar. Vid kronisk njursvikt är förloppet mer smygande och pågår vanligtvis under flera års tid.

Den akuta njursvikten beror vanligtvis inte på sjukdom i njuren. I stället är det oftast något som hindrar urinen från att lämna njuren, exempelvis en njursten eller en förstorad prostata. Andra vanliga orsaker till akut njursvikt är uttorkning, läkemedelsbiverkan och förgiftning.

Den kroniska njursvikten uppkommer vanligen efter en njurskada orsakad av andra sjukdomar. En vanlig skada är åderförkalkning i njuren som uppkommer som ett resultat av högt blodtryck och höga blodfetter. Även diabetes kan ge upphov till kronisk njursvikt när njurens blodkärl skadas av för hög blodsockernivå.

Det finns även sjukdomar i själva njuren som kan ge kronisk njursvikt även om detta inte är lika vanligt. Några exempel på sådana sjukdomar är kronisk inflammation i njuren eller cystor på njuren.

Njurarnas kapacitet mäts i ett mått som kallas GFR. Förenklat anger det hur mycket njurarna kan filtrera per minut. Det finns inget exakt mått som anses normalt eftersom kapacitetsbehovet är individuellt och kapaciteten dessutom förändras med ålder men vanligen anses värden över 90 som normal njurfunktion.

Njursjukdom indelas efter GFR i 5 olika stadier där 1 är njursjukdom med normal njurfunktion (GFR över 90) och 5 är njursvikt som kräver dialys (GFR under 15). I Sverige uppskattas följande antal individer finnas i de olika stadierna:

 1. 330 000 (GFR över 90)
 2. 300 000 (GFR 60 t.o.m. 89)
 3. 430 000 (GFR 30 t.o.m. 59)
 4. 20 000 (GFR 15 t.o.m. 29)
 5. 10 000 (GFR under 15)

Med hjälp av blodprov och data från dig beräknar vi GFR, d.v.s. njurarnas kapacitet. Med hjälp av urinprov fastställer vi filtreringens kvalitet. Tillsammans ger detta en mycket bra bild av dina njurars funktion.

Läs merDölj

Uppskattat antal
med njursvikt är

750 000

i Sverige

Så här går det till

1

Du beställer

Du lämnar uppgifter om dig själv och väljer en lämplig mottagning. Vi skickar instruktioner till dig med brev.

2

Du gör ditt test

Du gör testet enligt våra instruktioner när det passar dig. Sen sköter vi resten med hjälp av mottagningen.

3

Vi gör vårt jobb

När vi får svaret på ditt test gör vår läkare sin analys och kallar dig till ett personligt digitalt läkarsamtal.

4

Vi ger dig svar

I läkarsamtalet går du igenom resultatet med vår läkare som ger dig intyg, råd, recept eller remiss vid behov.

Vanliga frågor

Hur fungerar vårdgarantin?

Du har rätt att komma till specialist inom 90 dagar från remissdatum. Om din hemregion inte kan erbjuda det ska dom erbjuda specialistbesök på annan ort. Dom ska då också ersätta dig för reskostnader och ledsagare vid behov.

Läs merDölj

Kan ni hjälpa mig att få vård snabbare?

Efter att vi skrivit remiss har du rätt att komma till en specialist inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Om det inte fungerar hjälper vi dig. Det finns i allmänhet möjlighet att komma till specialist inom 2 veckor om du är beredd att resa.

Läs merDölj

Vad ingår i priset?

I priset ingår samtliga kostnader fram till färdig läkarutredning inklusive recept eller remiss vid behov. Inga övriga kostnader ingår. Ytterligare provtagning och behandling ingår alltså inte. Mer information om hur du går vidare får du vid ditt läkarsamtal.

Läs merDölj

Kan jag välja mottagning helt fritt?

Vi remitterar dig till offentlig vård som ger dig en remiss som gäller på alla sjukhus och vårdcentraler i Sverige. I första hand väljer du din egen vårdcentral och ditt eget sjukhus. Om du inte har möjlighet till det väljer du en annan mottagning. Priset blir detsamma oavsett vilken mottagning du väljer.

Läs merDölj

Beställning

Provtagning Njursvikt

Börja med att beställa en provtagning. I kommande steg väljer du provtagningsställe och svarar på frågor om din hälsa.

 • - Kreatinin i blodet
 • - Cystatin C i blodet
 • - Albumin i urinen
 • - Kreatinin i urinen