Kolesterol och Blodfetter – provtagning och läkardiagnos

Behöver du behandling för högt kolesterol?

Misstänker du att du har för höga blodfetter och behöver behandlas? Du är inte ensam. I åldern 30-70 år har 4,1 miljoner svenskar förhöjda blodfetter. Alla ska självklart inte behandlas men många behöver utredas.

Du tar ett blodprov på en mottagning som du väljer själv. Sen gör vi resten utan att du behöver besöka oss. En läkare specialiserad på att analysera blodfetter granskar resultatet och bedömer om du behöver behandlas eller inte.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan ta ditt prov på 149 mottagningar i hela Sverige

Blodprov och läkaranalys ger dig svar

Blodfetter är livsnödvändiga men för mycket avlagringar av blodfetter (så kallad plack) på bland annat kärlväggar innebär en hälsorisk.

Traditionellt har totala halten av blodfett ansetts vara ett bra mått på risken att drabbas av plackbildning. Denna syn har ändrats under senare år.

Små partiklar fastnar lättare än stora. Långa fettkedjor fastnar lättare än korta. För att göra en bedömning av risken för plackbildning behövs därför ett mått på både mängd och storlek av de partiklar som kan bilda plack.

Det test vi använder är mer avancerat än det som normalt används i svensk sjukvård. Med det som grund och dina svar på ett antal vetenskapligt utformade frågor går det bra att bedöma om behandling behövs eller inte.

Läs merDölj

Livsstilsförändring eller medicinering?

Vanligaste orsaken till förhöjda blodfetter är ärftliga faktorer eller livsstil men ofta en kombination av dessa. Därför går det inte att ge ett enkelt svar på frågan om det räcker med att ändra livsstil.

Att ändra livsstil till det bättre är alltid positivt. Mer motion, mindre socker, mer grönsaker och mer fibrer är exempel som ofta ger bra resultat. Men det är inte alltid tillräckligt. Eftersom höga blodfetter ligger bakom många allvarliga sjukdomar i exempelvis hjärta, kärl, hjärna och njurar är det väsentligt att få behandling om det behövs.

Forskning visar att vissa med förhöjda blodfetter aldrig behöver medicineras medan andra definitivt ska medicineras. Det enda sättet bedöma om behandling behövs är att göra en korrekt läkarutredning.

Läs merDölj

Provtagning Kolesterol

Börja med att beställa en provtagning. I kommande steg väljer du provtagningsställe och svarar på frågor om din hälsa.

 • - Totalkolesterol
 • - LDL
 • - HDL
 • - Triglycerider
 • - APO Lipoprotein A1
 • - APO Lipoprotein B

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att du är fastande när du lämnar ditt blodprov för att inte riskera att få felaktiga värden. Du ska därför inte ha ätit något eller druckit energihaltig dryck på minst 10 timmar innan du lämnar ditt prov.

Om du lämnar provet kl. 08 på morgonen får du alltså äta senast kl. 22 kvällen innan. Om du är törstig på morgonen när du ska lämna provet går det bra att dricka vanligt vatten men inga juicer, mejeriprodukter eller andra energihaltiga drycker.

Om kolesterol

I Sverige har över 80 % i åldern 30–70 år förhöjt kolesterol

Kolesterol är en viktig byggsten i kroppen för att bland annat kunna bygga upp våra cellmembran. Vi får i oss kolesterol genom kosten men vi producerar även kolesterol i våra celler.

När kolesterol transporteras i blodet är det bundet i små bubblor som kallas lipoproteiner. I huvudsak finns det två sorters lipoproteiner, dels de med låg densitet (LDL) och dels de med hög densitet (HDL).

Ungefär 80 % av allt kolesterol som finns i blodbanan är LDL. I folkmun brukar LDL kallas för ”det onda kolesterolet” eftersom det framförallt är LDL som ger avlagringar av fett (plack) i våra blodkärl. LDL är livsnödvändigt för kroppen. Det är bara när det blir för mycket av vissa delar av LDL som det kan vara farligt.

Även om det visar sig att man har ett förhöjt kolesterolvärde är det inte alla som behöver behandling. I en utredning går man igenom övriga riskfaktorer och tittar på behovet av medicinering.

HDL brukar i folkmun kallas för ”det goda kolesterolet”. HDL kan ta upp överskott av LDL och transportera tillbaks det till levern. Forskning visar att höga nivåer av HDL minskar risken för hjärt-kärlsjukdom väsentligt. Det är inte helt klarlagt vad detta beror på men det finns teorier om att HDL även kan ta med sig små partiklar LDL som redan lagrats in och därmed i viss mån reparera kärlen.

Det är inte bara totalmängden LDL- och HDL-partiklar som påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom. Även storleken på partiklarna har betydelse. Med fler små partiklar ökar risken för plack och därmed risken för hjärt-kärlsjukdom. Dessutom inverkar förekomsten av långa fettkedjor (triglycerider) så att ökad mängd långa fettkedjor ger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

I Sverige räknas ett kolesterolvärde som förhöjt när det totala kolesterolet är över 5,0. Ungefär 70 % av svenska män och kvinnor i åldern 30­–50 år, 90 % av männen i åldern 50­–70 år och 95 % av kvinnorna i åldern 50–70 år har förhöjt kolesterol med denna definition.

När kolesterolet är förhöjt beror detta ofta på genetiska faktorer och/eller livsstilsfaktorer som exempelvis kost och motion.

Det finns flera former av ärftliga rubbningar av blodfetter. Den vanligaste (familjär kombinerad hyperlipidemi) finns hos omkring 40 000 svenskar och kännetecknas av att både kolesterolnivån och triglyceriderna är förhöjda.

Ungefär 20 000–30 000 svenskar har en annan vanlig ärftlig rubbning (familjär hyperkolesterolemi). Obehandlade individer med denna åkomma utvecklar i genomsnitt hjärtinfarkt vid 45 års ålder om de är män och vid 55 års ålder om de är kvinnor.

Det är därför mycket viktigt att testa sina blodfetter om man har anhöriga som drabbats av hjärt-kärlsjukdom i ung ålder eller som har kraftigt förhöjt kolesterol.

Läs merDölj

Uppskattat antal med

förhöjda blodfetter är

4 100 000

i åldern 30–70 år i Sverige

Så här går det till

1

Du beställer en utredning

Du lämnar några uppgifter och väljer ett sjukhus där du vill ta ditt prov. Vi skickar en remiss till dig med post.

2

Du tar ett blodprov

Du tar med remissen till sjukhusets provtagning och lämnar ett blodprov när det passar dig.

3

Vi gör en läkarutredning

Vi kontaktar dig via telefon och ställer frågor om din hälsa . När vi får svaret från sjukhuset gör vår läkare sin utredning.

4

Vi ger dig svar

När utredningen är klar kontaktar vår läkare dig via telefon. I det personliga samtalet får du råd, recept och remiss vid behov.

Vanliga frågor

Vad ingår i priset?

I priset ingår samtliga kostnader fram till färdig läkarutredning inklusive recept eller remiss vid behov..
Inga övriga kostnader ingår. Ytterligare provtagning och behandling ingår alltså inte. Mer information om hur du går vidare får du vid ditt läkarsamtal.

Läs merDölj

Kan jag välja mottagning helt fritt?

Du kan ta ditt prov på valfritt sjukhus i hela Sverige. Det finns mottagningar från Ystad i söder till Kiruna i norr.

Priset blir detsamma oavsett vilket sjukhus du väljer. Du kan därför välja den mottagning som passar dig bäst och besöka den på en tid som passar dig. Dom flesta mottagningar har drop-in.

Läs merDölj

Kan min arbetsgivare betala?

Ja, många arbetsgivare väljer att betala hälsoundersökningar och sjukvård eftersom det minskar antalet sjukdagar.

All sjukvård är en skattepliktig förmån för den anställde och avdragsgill för arbetsgivaren.

Läs merDölj

Hur betalar jag?

Du kan välja att betala direkt med VISA eller Mastercard eller med faktura efter 14 dagar.

Du kan också välja att någon annan ska betala med faktura, exempelvis din arbetsgivare eller en anhörig. Du har alltid 14 dagars ångerrätt vid köp av oss om du inte utnyttjat våra tjänster.

Läs merDölj

Beställning

Provtagning Kolesterol

Börja med att beställa en provtagning. I kommande steg väljer du provtagningsställe och svarar på frågor om din hälsa.

 • - Totalkolesterol
 • - LDL
 • - HDL
 • - Triglycerider
 • - APO Lipoprotein A1
 • - APO Lipoprotein B