Hjärtsvikt – provtagning och läkarutredning

Misstänker du att du drabbats av hjärtsvikt?

I ett tidigt skede kan hjärtsvikt vara symtomfri. I ett senare skede är andfåddhet, trötthet, svullnad vid anklarna, viktuppgång och hjärtklappning vanligt.

Med ett blodprov går det att hitta hjärtsvikt i ett tidigt skede och minska risken för allvarlig sjukdom senare. Ofta indikerar ett avvikande värde också tidiga tecken på annan hjärtsjukdom.

Ta ett blodprov på ett sjukhus nära dig så får du ett snabbt svar av oss. Vid förhöjt värde får du remiss till hjärtspecialist.

 

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan göra våra tester på mottagningar över hela Sverige

Vad ingår i provanalysen?

Ditt blodprov analyseras med avseende på en biomarkör (NT-proBNP) som förenklat visar hjärtats arbetsbelastning över tid. Om ditt hjärta varit hårt belastat blir värdet förhöjt.

Vid ett normalt värde kan hjärtsvikt uteslutas. Vid ett förhöjt värde är sannolikheten för hjärtsvikt relativt hög men hjärtfunktionen måste utredas vidare för att ställa en korrekt diagnos.

Vad händer när jag lämnat mitt blodprov?

Du tar ditt blodprov på ett valfritt svenskt sjukhus. Om ditt sjukhus inte kan analysera provet skickas det vidare till Karolinska i Stockholm.

När analysen är färdig kommer resultatet automatiskt till oss och du får ditt svar. Du behöver alltså inte göra något mer när du tagit ditt prov.

Om ditt värde är normalt får du ett brev hem med en kopia på ditt provsvar. Om ditt värde är förhöjt får du ett samtal från en av våra läkare och en remiss till en hjärtspecialist.

Hjärtsvikt

Börja med att beställa en läkarutredning med provtagning. När du gjort din beställning svarar du på några frågor om din hälsa. I priset ingår provtagning och läkarsamtal med remiss vid behov. I den här läkarutredningen bedömer vi

  • - Biomarkören NT-proBNP

Viktigt att tänka på

Du kan ta ditt blodprov när du vill på dagen och du behöver inte tänka på något särskilt inför provtagningen.

Det största värdet av provet är att utesluta hjärtsvikt. Ett förhöjt värde innebär inte att du har hjärtsvikt men det kan vara ett tidigt tecken på annan hjärtsjukdom.

Vid förhöjt värde ger vi alltid remiss till behandlande läkare för fortsatt utredning.

Om hjärtsvikt

Många lider av hjärtsvikt i Sverige utan att veta om det

Vid hjärtsvikt är hjärtats pumpförmåga av någon anledning nedsatt. Kroppens organ får inte tillräckligt med syre och detta innebär på sikt en ökad risk för dödlighet genom exempelvis plötslig hjärtdöd.

Hjärtsvikt kan utlösas av en rad olika orsaker. Vanligast är ett förhöjt blodtryck. Andra möjliga orsaker är hjärtsjukdom, KOL, diabetes, infektioner, blodbrist, sköldkörtelrubbning och alkoholmissbruk. Det finns även en ärftlig komponent som kan bidra.

Risken att drabbas av hjärtsvikt ökar med stigande ålder. Hjärtsvikt är exempelvis den vanligaste orsaken till sjukhusvård i Sverige för personer över 65 år och en tredjedel av patienterna som vårdas för detta på sjukhus har en tidigare oupptäckt hjärtsvikt.

Hjärtats pumpförmåga mäts genom att fastställa hur stor procentuell del av hjärtats blodvolym som pumpas ut med varje hjärtslag och benämns EF.

Beräkningen görs vanligen vid en ultraljudsundersökning av hjärtat, en så kallad ekokardiografiundersökning. Om man har EF över 50 % (mer än 50 % av hjärtats volym töms) innebär detta att man har en normal hjärtfunktion.

Om EF ligger under 50 % är hjärtfunktionen nedsatt. Nedsättningen delas in i fyra klasser (1–4) där 1 är nedsatt hjärtfunktion utan symtom och 4 är svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila.

Vid hjärtsvikt behandlas den bakomliggande utlösande orsaken. Vid exempelvis förhöjt blodtryck behandlas detta.

Även själva hjärtsvikten behandlas med utgångspunkt från vilken klass (1–4) som patienten tillhör. Som regel får alla patienter med hjärtsvikt läkemedel inom läkemedelsgrupperna ACE-hämmare samt betablockerare. Även symtomlindrande behandling med vätskedrivande mediciner kan bli aktuell.

Läs merDölj

Uppskattat antal
med hjärtsvikt är

200 – 300 tusen

i Sverige

Så här går det till

1

Du beställer

Du lämnar uppgifter om dig själv och väljer en lämplig mottagning. Vi skickar instruktioner till dig med brev.

2

Du gör ditt test

Du gör testet enligt våra instruktioner när det passar dig. Sen sköter vi resten med hjälp av mottagningen.

3

Vi gör vårt jobb

När vi får svaret på ditt test gör vår läkare sin analys och kallar dig till ett personligt digitalt läkarsamtal.

4

Vi ger dig svar

I läkarsamtalet går du igenom resultatet med vår läkare som ger dig intyg, råd, recept eller remiss vid behov.

Vanliga frågor

Hur fungerar vårdgarantin?

Du har rätt att komma till specialist inom 90 dagar från remissdatum. Om din hemregion inte kan erbjuda det ska dom erbjuda specialistbesök på annan ort. Dom ska då också ersätta dig för reskostnader och ledsagare vid behov.

Läs merDölj

Kan ni hjälpa mig att få vård snabbare?

Efter att vi skrivit remiss har du rätt att komma till en specialist inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Om det inte fungerar hjälper vi dig. Det finns i allmänhet möjlighet att komma till specialist inom 2 veckor om du är beredd att resa.

Läs merDölj

Vad ingår i priset?

I priset ingår samtliga kostnader fram till färdig läkarutredning inklusive recept eller remiss vid behov. Inga övriga kostnader ingår. Ytterligare provtagning och behandling ingår alltså inte. Mer information om hur du går vidare får du vid ditt läkarsamtal.

Läs merDölj

Kan jag välja mottagning helt fritt?

Vi remitterar dig till offentlig vård som ger dig en remiss som gäller på alla sjukhus och vårdcentraler i Sverige. I första hand väljer du din egen vårdcentral och ditt eget sjukhus. Om du inte har möjlighet till det väljer du en annan mottagning. Priset blir detsamma oavsett vilken mottagning du väljer.

Läs merDölj

Beställning

Hjärtsvikt

Börja med att beställa en läkarutredning med provtagning. När du gjort din beställning svarar du på några frågor om din hälsa. I priset ingår provtagning och läkarsamtal med remiss vid behov. I den här läkarutredningen bedömer vi

  • - Biomarkören NT-proBNP