Gluten – provtagning och läkardiagnos

Ta reda på om du är glutenintolerant

Misstänker du att du inte tål gluten? Då lämnar du ett blodprov på en mottagning som du väljer själv och svarar på några frågor om din hälsa. Sen får du svar utan att du behöver besöka oss.

Hos oss är det du själv som bestämmer om du vill testa dig. Vi har ingen väntetid och det är lika säkert och tryggt att testa sig hos oss som på vårdcentralen. Vid behov ger vi remiss till specialist så att du får rätt vård snabbt.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan göra våra tester på mottagningar över hela Sverige

Ett blodprov ger ett säkert svar

För att utreda om du är glutenintolerant bokar du en provtagning och svarar på några frågor om din hälsa. Du väljer själv vilken mottagning du vill besöka för att ta ditt prov.

Efter provtagningen gör en läkare hos oss som är specialiserad på glutenintolerans en analys och ger dig svar. Detta innebär att du slipper fysiska läkarbesök.

Det test vi använder är det bästa som finns tillgängligt på marknaden idag. Där mäts antikroppar mot gluten och diagnosen celiaki kan med hjälp av provet fastställas med ungefär 95 % säkerhet.

För att bekräfta diagnosen helt görs gastroskopi där man tar ett vävnadsprov från tolvfingertarmen som analyseras. Om ditt blodprov är positivt får du en remiss till din vårdcentral som gör en gastroskopi vid behov.

Läs merDölj

Med rätt diagnos kan du få bättre livskvalitet

Glutenintolerans, eller celiaki som det också heter, är en kronisk sjukdom som cirka 200 000 i Sverige lider av. Ungefär 170 000 vet inte om att de är drabbade.

Vanligaste symtomet är påverkan på mag-tarmfunktionen men endast hälften av de drabbade har diarré. Andra vanliga symtom är trötthet, nedstämdhet, buksmärta och viktnedgång.

En korrekt diagnos med anpassning av kosten och noggrann uppföljning eliminerar ofta symptomen helt och ger en väsentligt förbättrad livskvalitet. Det är därför viktigt att med provtagning och eventuell gastroskopi få ett klart besked.

En orolig mage kan bero på en rad andra orsaker än celiaki. Om dina besvär inte förklaras av glutenintolerans är det därför mycket viktigt att du söker en läkare som kan ge klarhet i vad dina besvär beror på.

Läs merDölj

Provtagning Gluten

Börja med att beställa en provtagning. I kommande steg väljer du provtagningsställe och svarar på frågor om din hälsa.

  • - Antikroppar transglutaminas

Viktigt att tänka på

Eftersom blodprovet mäter antikroppar mot gluten kan provet bli felaktigt negativt om du har uteslutit gluten ur din kost.

Vi rekommenderar därför att du äter gluten motsvarande minst två skivor bröd per dag i minst 2 veckor innan du lämnar provet.

Om Celiaki

Glutenintolerans – en allt vanligare sjukdom

Gluten är ett ämne som bl.a. finns i vete, råg och korn. Glutenintolerans är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppen bildar antikroppar mot något som normalt inte är farligt. Sjukdomen gör att tarmluddet i tunntarmsslemhinnan skadas vid kontakt med gluten.

Celiaki är en kronisk sjukdom. Detta innebär att den är livslång och den enda tillgängliga behandlingen är glutenfri kost. Att utesluta gluten kan innebära brist på exempelvis vitaminer och mineraler. Det är därför viktigt att få rätt diagnos så att uppföljningen inom vården blir korrekt.

Om man har en annan autoimmun sjukdom som exempelvis diabetes typ 1, sköldkörtelsjukdom eller reumatisk sjukdom ökar risken att drabbas av glutenintolerans. Även kvinnor löper ökad risk att drabbas, ungefär dubbelt så stor risk som män. Det finns även en ärftlig komponent. Med en familjemedlem som är drabbad stiger risken för att själv bli sjuk från ca 2 % i genomsnittsbefolkningen till ca 15 %.

Glutenintolerans har ökat i samhället under de senaste årtiondena, både i Sverige och i övriga delen av västvärlden. Andelen svenskar med glutenintolerans har exempelvis fyrdubblats de senaste 30 åren.

Till viss del beror ökningen av celiaki på bättre diagnostik men många anser att även vår västerländska kosthållning är starkt bidragande. Framförallt färdigmat innehåller en stor mängd förbehandlat vetemjöl som antas kunna utlösa celiaki.

Många går med sjukdomen länge utan att få en diagnos. Befolkningsstudier har visat att människor med celiaki i medeltal har fått sin diagnos 10 år efter första symtom.

I Sverige finns ca 30 000 personer med diagnostiserad celiaki. Upprepade screeningstudier visar att ca 200 000 har glutenintolerans. Detta innebär att ungefär 170 000 personer som är sjuka ännu inte fått sin diagnos.

Läs merDölj

Uppskattat antal

glutenintoleranta personer är

200 000

i Sverige

Så här går det till

1

Du beställer

Du lämnar uppgifter om dig själv och väljer en lämplig mottagning. Vi skickar instruktioner till dig med brev.

2

Du gör ditt test

Du gör testet enligt våra instruktioner när det passar dig. Sen sköter vi resten med hjälp av mottagningen.

3

Vi gör vårt jobb

När vi får svaret på ditt test gör vår läkare sin analys och kallar dig till ett personligt digitalt läkarsamtal.

4

Vi ger dig svar

I läkarsamtalet går du igenom resultatet med vår läkare som ger dig intyg, råd, recept eller remiss vid behov.

Vanliga frågor

Hur fungerar vårdgarantin?

Du har rätt att komma till specialist inom 90 dagar från remissdatum. Om din hemregion inte kan erbjuda det ska dom erbjuda specialistbesök på annan ort. Dom ska då också ersätta dig för reskostnader och ledsagare vid behov.

Läs merDölj

Kan ni hjälpa mig att få vård snabbare?

Efter att vi skrivit remiss har du rätt att komma till en specialist inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Om det inte fungerar hjälper vi dig. Det finns i allmänhet möjlighet att komma till specialist inom 2 veckor om du är beredd att resa.

Läs merDölj

Vad ingår i priset?

I priset ingår samtliga kostnader fram till färdig läkarutredning inklusive recept eller remiss vid behov. Inga övriga kostnader ingår. Ytterligare provtagning och behandling ingår alltså inte. Mer information om hur du går vidare får du vid ditt läkarsamtal.

Läs merDölj

Kan jag välja mottagning helt fritt?

Vi remitterar dig till offentlig vård som ger dig en remiss som gäller på alla sjukhus och vårdcentraler i Sverige. I första hand väljer du din egen vårdcentral och ditt eget sjukhus. Om du inte har möjlighet till det väljer du en annan mottagning. Priset blir detsamma oavsett vilken mottagning du väljer.

Läs merDölj

Beställning

Provtagning Gluten

Börja med att beställa en provtagning. I kommande steg väljer du provtagningsställe och svarar på frågor om din hälsa.

  • - Antikroppar transglutaminas