Gikt – provtagning och läkardiagnos

Ta reda på om det är gikt som ger dig smärta

Vi är specialiserade på att diagnostisera gikt. Du lämnar ett blodprov på ett av Sveriges 137 sjukhus och svarar på några vetenskapligt utformade frågor. Inom några dagar får du svar från en av våra läkare.

Om det är gikt du lider av får du behandling av oss. För det mesta blir du av med dina besvär helt. Din utredning och behandling sköts av en och samma läkare. All kontakt med din läkare sker via telefon och du behöver inte besöka oss vid något tillfälle.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan göra ditt test på 157 mottagningar i hela Sverige

Säker diagnos med blodprov och vetenskapliga frågor

Hos oss tar du ett blodprov på något av Sveriges 137 sjukhus och svarar på ett antal vetenskapligt utformade frågor om dina symptom och din hälsa.

Resultatet analyseras av en läkare specialiserad på att fastställa diagnosen gikt. Vid behov kontaktar läkaren dig för att få svar på ytterligare frågor.

Denna metod har i forskning visat sig ge en betydligt säkrare diagnos än den som görs av husläkare.

Om det visar sig att du är drabbad av gikt får du behandling av oss. Vid osäkerhet i diagnosen får du en remiss till en specialistläkare nära dig för fortsatt utredning.

Läs merDölj

Med rätt diagnos kan du bli av med dina giktanfall

Gikt är en av våra stora folksjukdomar och många är drabbade. Det skapar ett stort lidande eftersom smärtan som gikt orsakar är mycket svår.

Det finns inte någon exakt statistik över gikt i Sverige men 2016 uppskattade Läkemedelsverket att ungefär 200 000 personer har minst ett giktanfall per år.

Ett akut giktanfall behandlas vanligen med antiinflammatorisk medicinering. Antingen kan den angripna leden injiceras direkt med kortison eller så ges medicin i tablettform.

Om du får en giktdiagnos kan förebyggande medicinering sättas in. Vid framgångsrik behandling upphör oftast anfallen helt. En viktig faktor för att lyckas är att medicineringen sköts korrekt och följs upp med regelbundna blodprov.

Läs merDölj

Provtagning Gikt

Börja med att beställa provtagning. I kommande steg väljer du provtagningsställe och svarar på frågor om din hälsa.

  • - Urat i blodet S-Urat

Viktigt att tänka på

Du behöver inte vara fastande när du tar ditt blodprov och blodprovet behöver inte lämnas någon särskild tid på dagen. Det bästa är om du lever precis som vanligt när du tar provet.

En sak är mycket viktig. Du måste vänta med att ta ditt blodprov minst 14 dagar efter att du senast hade ett misstänkt giktanfall. Om du tar provet tidigare kan det visa på en felaktigt för låg nivå.

Om gikt

Behandla gikt i tid för att minska risken för kronisk värk

Gikt, eller artritis urica som det kallas inom vården, beror på för höga halter av urat (urinsyra) som kroppen inte kan hantera. Då bildas små kristaller av urinsyra som bland annat fastnar i kroppens ledkapslar och skapar inflammation och smärta.

Urat bildas som en naturlig nedbrytningsprodukt i vår ämnesomsättning. En del urat kan lagras i upplöst form i främst våra kroppsvätskor. När det uppstår ett överskott av urat lämnar det kroppen via vår urin och avföring. Endast i mycket liten omfattning bryts urat ner i vår kropp.

Alltför höga nivåer av urat uppstår antingen när vi har svårt att utsöndra urat från kroppen och/eller när det bildas för mycket urat i kroppen.

Orsaken till att det är svårt att utsöndra urat vet man inte exakt men genetiska faktorer anses spela in. Även nedsatt njurfunktion eller intag av vissa läkemedel (exempelvis acetylsalicylsyra och vätskedrivande medicin) kan bidra.

Alltför hög produktion av urat kan uppkomma vid vissa sjukdomstillstånd (exempelvis psoriasis) men den i särklass vanligaste orsaken till för hög produktion är livsstilsfaktorer.

Med livsstilsfaktorer menas i första hand konsumtion av purinrik föda (exempelvis rött kött, inälvsmat, vissa bönor och fet fisk), konsumtion av alkohol (särskilt öl) samt konsumtion av fruktos (exempelvis i läsk, godis, bakverk och prefabricerad mat).

En mindre andel av de personer som har gikt kan riskera att utveckla en kronisk form av sjukdomen. Ofta tar det upp till 10 år och de vanligaste orsakerna är underbehandling av gikt eller för sen upptäckt.

Vid kronisk gikt uppstår kontinuerlig ledinflammation, bildning av tofi (kristallknutor av urat under huden) och inflammation i flera leder. Som regel kan man även se att omkringliggande skelett vid drabbade leder börjar brytas ner.

Ett akut giktanfall behandlas med antiinflammatorisk medicinering. Antingen kan den angripna leden injiceras direkt med kortison eller så ges medicin i tablettform, oftast NSAID eller kortison. Efter den akuta fasen kan uratsänkande behandling sättas in. Behandlingen är oftast framgångsrik och sätter stopp för nya anfall.

Det finns vissa personer som kan ha höga halter av urat i kroppen men aldrig utveckla gikt och det finns andra personer som har mer normala halter av urat men som ändå drabbas av gikt. Det finns därmed ingen nivå av urat i blodet som kan klassas som normal.

Forskning har visat att kristaller av urat endast i undantagsfall fälls ut om uratnivån i blodet ligger under 360 μmol/L vid normal temperatur i kroppen. Målvärdet för den uratsänkande behandlingen blir därför att hamna under denna nivå men inte för lågt eftersom det kan medföra andra hälsorisker.

Läs merDölj

Uppskattat antal
med minst 1 giktanfall per år

200 000

i Sverige

Så här går det till

1

Du beställer

Du lämnar uppgifter om dig och väljer en mottagning där du vill göra ditt test. Vi skickar instruktioner till dig med post.

2

Du gör ditt test

Du gör testet enligt våra instruktioner på en tid som passar dig. Sen sköter mottagningen och vi resten.

3

Vi gör vårt jobb

När vi får svaret på ditt test gör vår läkare sin analys och kallar dig till ett videosamtal i din mobiltelefon.

4

Vi ger dig svar

I läkarsamtalet går du igenom resultatet med vår läkare som ger dig intyg, råd, recept eller remiss vid behov.

Vanliga frågor

Hur fungerar vårdgarantin?

Du har rätt att komma till specialist inom 90 dagar från remissdatum. Om din hemregion inte kan erbjuda det ska dom erbjuda specialist på annan ort. Dom ska då också ersätta dig för reskostnader och ledsagare vid behov.

Läs merDölj

Kan ni hjälpa mig att få vård snabbare?

Efter att vi skrivit remiss har du rätt att komma till en specialist inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Om det inte fungerar hjälper vi dig. Det finns i allmänhet möjlighet att komma till specialist inom 2 veckor om du är beredd att resa.

Läs merDölj

Vad ingår i priset?

I priset ingår samtliga kostnader fram till färdig läkarutredning inklusive recept eller remiss vid behov. Inga övriga kostnader ingår. Ytterligare provtagning och behandling ingår alltså inte. Mer information om hur du går vidare får du vid ditt läkarsamtal.

Läs merDölj

Kan jag välja mottagning helt fritt?

Våra remisser gäller på alla sjukhus och vårdcentraler i Sverige. Alla vårdcentraler klarar inte av alla test. De mottagningar som säkert klarar testet visas när du beställer. Priset blir detsamma oavsett vilken mottagning du väljer. Du kan därför välja den mottagning som passar dig bäst och besöka den på en tid som passar dig. Dom flesta mottagningar har drop-in.

Läs merDölj

Beställning

Provtagning Gikt

Börja med att beställa provtagning. I kommande steg väljer du provtagningsställe och svarar på frågor om din hälsa.

  • - Urat i blodet S-Urat