Diabetes – provtagning och läkardiagnos

Beställ provtagning och ta reda på om du har diabetes

Vill du ta reda på om du har diabetes eller riskerar att få diabetes? Du beställer provtagning och svarar på några vetenskapligt utformade frågor. Sen tar du ett blodprov. En läkare hos oss som är specialiserad på diabetes analyserar resultatet och ger dig svar.

Du behöver inte besöka oss, vi har ingen väntetid, du får svar på några dagar och du får remiss för vård när det behövs.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan göra våra tester på mottagningar över hela Sverige

Blodprov och läkaranalys ger svar

En fullständig analys av risken för att utveckla diabetes kräver svar på tre frågor. Hur lågt sjunker blodsockernivån som lägst, hur ligger nivån vid normal livsföring och hur snabbt kan kroppen ta hand om ett glukosöverskott?

Med hjälp av ett blodprov och en läkaranalys får vi svar på de två första frågorna. Utifrån detta går det att fastställa om du har prediabets eller diabetes.

Prediabetes är ett förstadium till diabetes med ökad risk att utveckla diabetes med tiden. Vid prediabetes övervägs medicinsk behandling och nya prover ska tas regelbundet.

De blodanalyser vi använder är de bästa som finns tillgängliga idag. Blodprovet analyseras i två delar. Dels tas ett prov (HbA1c) som visar din genomsnittliga blodsockernivå cirka 8 veckor bakåt i tiden. Dels tas ett prov (P-Glukos) som mäter hur mycket socker som finns i blodet när din kropp är fastande.

Förenklat finns två gränsvärden i varje prov: liten förhöjning och stor förhöjning. Om inget av proven är förhöjt har du inte diabetes. Om båda proven visar stor förhöjning har du diabetes.

I de fall enbart ett av proven visar stor förhöjning måste proverna tas om. Vid en liten förhöjning av något prov ställs diagnosen prediabetes.

Om du har diabetes eller prediabetes får du remiss till din vårdcentral som sätter in korrekt behandling. Vid prediabetes görs normalt ett glukosbelastningstest (OGTT). Detta test visar din kropps förmåga att ta hand om ett överskott av glukos.

Vi erbjuder även privat utredning av din prediabetes utan att du behöver besöka oss. Mer information om detta lämnas i samband med att du får besked om att du lider av prediabetes.

Trots att vi använder det bästa testet som finns tillgängligt idag hittar vi inte alla som kan få diabetes i framtiden. Om du tillhör en riskgrupp för diabetes eller om du är orolig för att få diabetes i framtiden bör du därför testa dig regelbundet, förslagsvis vart tredje år om du är under 65 år och därefter vartannat år.

Läs merDölj

Tidig upptäckt minskar risken för följdsjukdomar

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar idag. Ärftlighet och livsstil spelar stor roll för uppkomsten. Mer än 15 % av Sveriges befolkning uppskattas ha arvsanlag för att utveckla diabetes.

Obehandlad diabetes typ 2 utgör en av våra största hälsorisker. Den kan ge en rad allvarliga följdsjukdomar. Exempelvis ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och njursvikt väsentligt.

Många är drabbade av diabetes typ 2 utan att veta om det eftersom sjukdomen ofta är symtomfri i början. Även diabetes typ 2 utan symtom innebär att den drabbade löper ökad risk att drabbas av följdsjukdomar. Det är därför mycket viktigt att genom provtagning upptäcka diabetes i tid.

Diabetes typ 2 är oftast fullt behandlingsbar vid tidig upptäckt. I lindriga fall kan det räcka med livsstilsförändringar medan allvarligare fall kan kräva allt från medicin i tablettform till medicinering med hjälp av sprutor.

Läs merDölj

Provtagning Diabetes

Börja med att beställa en provtagning. I kommande steg väljer du provtagningsställe och svarar på frågor om din hälsa.

  • - Långtidsblodsocker HbA1c
  • - Fasteblodsocker P-Glukos

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att du är fastande när du lämnar ditt blodprov för att inte riskera att få felaktiga värden. Du ska därför inte ha ätit något eller druckit energihaltig dryck på minst 10 timmar innan du lämnar ditt prov.

Om du lämnar provet kl. 08 på morgonen får du alltså äta senast kl. 22 kvällen innan. Om du är törstig på morgonen när du ska lämna provet går det bra att dricka vanligt vatten men inga juicer, mejeriprodukter eller andra energihaltiga drycker.

Om diabetes

Diabetes – en av våra stora folksjukdomar

Diabetes, eller diabetes mellitus som det kallas inom sjukvården, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt.

För att sockermolekyler, så kallad glukos, ska kunna tas upp av kroppens celler behövs en ”nyckel” i form av ett kroppseget hormon som bukspottkörteln producerar. Lite grovt kan diabetes delas upp i typ 1 och typ 2. Vid diabetes typ 1 har det skett en autoimmun reaktion som gör att bukspottkörtelns förmåga att producera hormonet avtar. Vid typ 2-diabetes producerar kroppen fortfarande hormon men känsligheten i cellerna har blivit sämre.

Vid diabetes typ 1 sker insjuknandet i allmänhet under några veckor då den drabbade personen lider av symtom såsom ökad törst och ökade urinmängder, viktnedgång, trötthet och kraftlöshet.

Vid diabetes typ 2 sker debuten mer smygande än vid typ 1. Det gör att många inte känner av att de är drabbade, men symptombilden blir tillslut densamma. Vid tidig upptäckt är diabetes typ 2 oftast fullt behandlingsbar. I lindriga fall kan det räcka med livsstilsförändringar medan allvarligare fall kan kräva allt från medicin i tablettform till medicinering med hjälp av sprutor.

Tvärtemot vad många tror är typ 2-diabetes mer ärftlig än typ 1. Man räknar med att över en och en halv miljon människor i Sverige, mer än 15 procent av befolkningen, bär på arvsanlag för att utveckla typ 2-diabetes. Även levnadsvanor anses spela en viktig roll vid typ 2-diabetes där olämplig mat, övervikt och stillasittande har betydelse för uppkomsten.

Vanliga komplikationer vid diabetes är exempelvis ögonsjukdom, njurskada, nervpåverkan samt hjärt- och kärlsjukdom. Resultat från stora befolkningsstudier visar att risken för hjärtinfarkt är 2 till 4 gånger så stor hos diabetiker jämfört med personer som inte har diabetes och 80 procent av alla som opereras för kranskärlssjukdom har diabetes eller ett förstadium till diabetes (prediabetes).

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar och en av de sjukdomar som ökar mest globalt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ökade antalet invånare i världen med diabetes från 108 miljoner år 1980 till 422 miljoner år 2014. Diabetes är även den ledande orsaken till blindhet, njursvikt, hjärtinfarkt och stroke i världen idag.

I Sverige finns det ca 385 000 registrerade diabetiker. Av dessa har ca 50 000 diabetes typ 1 och ca 335 000 diabetes typ 2.

Diabetesförbundet uppskattar tillsammans med International Diabetes Federation (IDF) att det finns 446 900 diabetiker i Sverige med ett osäkerhetsförhållande på upp till 676 000. Annan forskning tyder på att det finns minst 100 000 odiagnostiserade diabetiker runt om i Sverige. En uppskattning av antalet oupptäckta diabetiker i Sverige bör därför ligga i intervallet 100 000 – 300 000.

Läs merDölj

Uppskattat antal
oupptäckta diabetiker är

100–300 tusen

i Sverige

Så här går det till

1

Du beställer

Du lämnar uppgifter om dig själv och väljer en lämplig mottagning. Vi skickar instruktioner till dig med brev.

2

Du gör ditt test

Du gör testet enligt våra instruktioner när det passar dig. Sen sköter vi resten med hjälp av mottagningen.

3

Vi gör vårt jobb

När vi får svaret på ditt test gör vår läkare sin analys och kallar dig till ett personligt digitalt läkarsamtal.

4

Vi ger dig svar

I läkarsamtalet går du igenom resultatet med vår läkare som ger dig intyg, råd, recept eller remiss vid behov.

Vanliga frågor

Hur fungerar vårdgarantin?

Du har rätt att komma till specialist inom 90 dagar från remissdatum. Om din hemregion inte kan erbjuda det ska dom erbjuda specialistbesök på annan ort. Dom ska då också ersätta dig för reskostnader och ledsagare vid behov.

Läs merDölj

Kan ni hjälpa mig att få vård snabbare?

Efter att vi skrivit remiss har du rätt att komma till en specialist inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Om det inte fungerar hjälper vi dig. Det finns i allmänhet möjlighet att komma till specialist inom 2 veckor om du är beredd att resa.

Läs merDölj

Vad ingår i priset?

I priset ingår samtliga kostnader fram till färdig läkarutredning inklusive recept eller remiss vid behov. Inga övriga kostnader ingår. Ytterligare provtagning och behandling ingår alltså inte. Mer information om hur du går vidare får du vid ditt läkarsamtal.

Läs merDölj

Kan jag välja mottagning helt fritt?

Vi remitterar dig till offentlig vård som ger dig en remiss som gäller på alla sjukhus och vårdcentraler i Sverige. I första hand väljer du din egen vårdcentral och ditt eget sjukhus. Om du inte har möjlighet till det väljer du en annan mottagning. Priset blir detsamma oavsett vilken mottagning du väljer.

Läs merDölj

Beställning

Provtagning Diabetes

Börja med att beställa en provtagning. I kommande steg väljer du provtagningsställe och svarar på frågor om din hälsa.

  • - Långtidsblodsocker HbA1c
  • - Fasteblodsocker P-Glukos