COVID-19 PCR – test och läkarutredning

Ta reda på om du är sjuk i COVID-19

Vårt test COVID-19 PCR är samma test som används på svenska sjukhus för att diagnosticera Covid-19. Testet är mycket känsligt och kan påvisa sjukdom redan innan du fått symtom.

Det finns några alternativa sätt att testa dig hos oss. I första hand tar du provet på vår mottagning på Linnégatan 7 i Stockholm. Om du bor eller arbetar i Region Stockholm kan vi även komma hem till dig eller till din arbetsplats och testa dig mot en extra avgift.

Oavsett var du bor eller arbetar kan du också välja att ta provet hemma eller på din arbetsplats under videoövervakning. Då postar vi materiel för provtagning hem till dig.

Om du är sjuk tar en av våra läkare hand om dig digitalt och ser till att du får rätt vård. Om du är frisk får du ett läkarintyg som kan användas vid resa eller på din arbetsplats.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Alla priser i butiken är inklusive eventuell moms

När och hur beställer jag testet?

Det här testet ska du beställa när du vill veta om du är sjuk i Covid-19 eller om du vill veta att du är frisk.

Om du vill beställa eller ha mer info kan du ringa vår kundtjänst på telefon 08-40027500 vardagar 8-12 och 13-17. Du kan också trycka på knappen Beställ och mata in dina uppgifter själv.

Efter din beställning kontaktar vi dig och bokar in en tid för test. Vid provtagning i Stockholm levererar vi svar samma dag eller dagen efter. Om du skickar in ditt prov till oss tillkommer tid för provtransport.

Vad händer om jag har Covid-19?

Om du har COVID-19 bokar vi in ett digitalt läkarsamtal i vår app. Sen får du läkarhjälp till du är frisk.

Du behöver inte betala något för läkarsamtalen utöver det du betalar för testet.

Covid-19 PCR

I den här läkarutredningen tar vi reda på om du är smittad av

  • Viruset SARS-CoV-2 (COVID-19)

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att minska smittspridningen av COVID-19! Om du misstänker att du är smittad vill vi att du stannar hemma till du fått ditt svar.

För att kunna göra korrekt statistik behöver vi veta var du bor. Oavsett var du tar ditt prov måste du därför välja din hemregion som mottagning.

Du ska inte besöka din hemregion! Vi sköter alla kontakter med dig digitalt och du testar dig på den plats och tid vi kommer överens om.

Mer info

Provtagning för COVID-19

Det finns tre huvudgrupper av test för COVID-19 på patienter:

• PCR (en laboratorieanalys som visar om du har sjukdomen)
• RDT (en snabbanalys av blod som visar om du har antikroppar)
• ELISA (en laboratorieanalys av blod som visar mängden antikroppar)

PCR (Polymerase Chain Reaction) är en analysmetod som är validerad och godkänd för användning i Sverige av certifierade laboratorier. PCR går i korthet ut på att hitta virus med hjälp av virusets DNA som heter RNA. Största sannolikhet för att hitta virus är i bakre delen av munhålan och i näshålan. Ett prov från dessa delar har därför av Folkhälsomyndigheten bedömts som säkert för att diagnostisera sjukdomen.

PCR-testet är mycket känsligt. Det kan visa förekomst av RNA innan sjukdomen ger symtom och upp till 3-4 veckor efter att sjukdomen läkt ut. Testets förmåga att diagnosticera sjukdom på symtomfria individer gör det mycket värdefullt för att säkert ta hand om sjuka individer och undvika smittspridning.

RDT (Rapid Diagnostic Test) är ett snabbtest som ger svar på om patienten har antikroppar eller inte. Dessa tester görs med blodprov från ett stick i fingret, salivprover eller näsvätska. RDT liknar ett graviditetstest och visar ofta färgade linjer för att indikera positiva eller negativa resultat. Testet är litet och bärbart och ger snabbt svar men prestanda hos RDT-tester varierar mycket och flera tester har förbjudits av Läkemedelsverket.

När RDT används i samband med COVID-19 testas aktiva antikroppar (IgG och IgM) hos patienten. Testet säger inget om mängden aktiva antikroppar, bara om det finns aktiva antikroppar eller inte. Kunskaperna om immunitet och COVID-19 är hittills bristfälliga men immunitet vid andra virussjukdomar förutsätter aktiva antikroppar över en viss nivå. Det går därför inte att använda RDT för att bedöma immunitet hos en individ.

ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) är ett laboratoriebaserat test som mäter mängden aktiva antikroppar. I dessa tester används vanligtvis helblod, plasma eller serum från patienten. Testet består av en platta belagd med ett viralt protein specifikt för de antikroppar man vill testa. När patientprovet kommer i kontakt med plattan binds antikroppar till proteinet. Mängden antikroppar kan därefter avläsas.

När ELISA används i samband med COVID-19 testas mängden aktiva antikroppar (IgG och IgM) hos patienten. Med dessa värden som grund kan eventuell immunitet bedömas. Idag kan mängden antikroppar fastställas oavsett om antikropparna är ett resultat av genomgången infektion eller vaccinering.

Utöver dessa tre testgrupper finns ett antal tester som används i forskningssyfte. NEUTRALISERINGSANALYS är en viktig grupp att nämna. Detta test kräver helblod, serum eller plasma från patienten.

Vid denna metod odlas celler som tillåter SARS-CoV-2-tillväxt. När dessa celler utsätts för patientantikroppar går det att mäta hur effektiva antikropparna är för att stoppa viruset. Det går därefter att få en uppfattning om nödvändiga nivåer av antikroppar för att uppnå immunitet efter genomgången infektion. Det finns dock ännu ingen säker nivå för immunitet fastställd.

Läs merDölj

Vårt PCR-test används också av många

SVENSKA SJUKHUS

 

 

Så här går det till

1

Du beställer

Du väljer var du vill testa dig och svarar på ett antal frågor. Sen skickar vi detaljerade instruktioner till dig.

2

Du gör ditt test

Du testar dig på din arbetsplats eller på en av våra mottagningar. Sen bokar vi ett digitalt läkarsamtal.

3

Vi gör vårt läkarjobb

I samtalet går vår läkare igenom ditt testresultat och dina frågesvar och ställer kompletterande frågor.

4

Vi ger dig svar

Under läkarsamtalet gör vår läkare sin analys ger dig svar, intyg, råd, recept eller remiss vid behov.

Vanliga frågor

Kan ni hjälpa mig att få vård snabbare?

Ja, vi samarbetar med ett nätverk med specialistläkare som driver egna kliniker. Där kan du få vård om du eller din sjukvårdsförsäkring betalar. Du kan antingen boka ett digitalt eller fysiskt besök . Digitala samtal bokar vi normalt inom några dagar. Fysiska besök inom några veckor.

Om du vill göra ett fysiskt besök på en specialistklinik finns de flesta klinikerna i Stockholmsområdet. Du som bor på annat ställe måste alltså vara beredd att resa. Om det räcker med ett digitalt samtal med en specialist kan du använda vår app Bergus Medical hemifrån eller från din arbetsplats.

Läs merDölj

Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Vi tillämpar fullständig sekretess och följer Patientdatalagen och Personuppgiftslagen. Det är samma lagar som gäller för övrig svensk sjukvård. Vi lämnar inte ut några uppgifter om dig utan ditt uttryckliga medgivande, inte ens till en anhörig eller till din arbetsgivare.

Vi står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) som är den myndighet som utövar tillsyn över all sjukvård i Sverige och under tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som utövar tillsyn över att Patientdatalagen och Personuppgiftslagen följs. Det innebär att du som patient kan lita på att dina uppgifter är i trygga händer.

Läs merDölj

Vad är ett medicinskt test?

Ett medicinskt test är ett vetenskapligt test för att undersöka dig och din kropp. Det kan exempelvis vara ett blodprov, ett EKG, en mätning av blodtryck eller en magnetkameraundersökning. Ett medicinskt test är i de flesta fall en förutsättning för att kunna göra en läkarutredning eller skriva ett läkarintyg. Testerna blir också bättre och billigare med tiden. Idag (2021) är det exempelvis möjligt att i detalj se vad det är för fel på ett knä med magnetkamera för några tusenlappar. För 10 år sedan kostade en sådan undersökning långt mer om den ens var möjlig.

Läs merDölj

Beställning

Covid-19 PCR

I den här läkarutredningen tar vi reda på om du är smittad av

  • Viruset SARS-CoV-2 (COVID-19)