COVID-19 Antikropp – laboratorietest och läkaranalys

Ta reda på om du har haft COVID-19

COVID-19 Antikropp visar om ditt immunförsvar är aktivt eller inaktivt mot Covid-19. Om ditt immunförsvar är aktivt har du haft Covid-19 och uppnått sannolik immunitet. Hur stark din immuniteten är och hur länge den varar finns det begränsad kunskap om idag.

Vissa personer hamnar i gränslandet mellan aktivt och inaktivt immunförsvar. Dessa personer har antikroppar i blodet men inte i tillräckligt antal för att uppnå sannolik immunitet. För dessa personer görs ny provtagning kostnadsfritt för att få ett resultat.

Sveriges regering beslutade 2020-06-11 att provtagning och analys avseende antikroppar mot Covid-19 inte ingår i regionernas sjukvårdsuppdrag. Det är därför frivilligt för sjukhus och vårdcentraler att erbjuda provtagning och analys. Efter beställning får du skriftlig information från oss om vad som gäller i din region.

Bergus Medical har löpande samråd med Folkhälsomyndigheten (FHM). Denna testmetod följer FHM:s rekommendationer och är godkänd av svensk sjukvård. Mer information från FHM hittar du genom att TRYCKA HÄR. Om du har frågor runt COVID-19 bokar du kostnadsfritt digitalt läkarsamtal genom att TRYCKA HÄR.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Alla priser i butiken är inklusive eventuell moms

När och hur beställer jag testet?

Det här testet kan beställas efter en misstänkt infektion när du varit symtomfri minst 2 dygn. De antikroppar som testet mäter uppkommer 1-4 veckor efter symtomdebut. Testet ska inte användas för att påvisa aktuell sjukdom.

Om du vill beställa kan du ringa vår kundtjänst på telefon 08-40027500 vardagar 8-12 och 13-17 eller trycka på knappen Beställ och mata in dina uppgifter själv.

Efter beställning skickar vi utförliga instruktioner och remiss hem till dig. Det tar 1-10 arbetsdagar att analysera ditt prov. När vi fått svaret skickar vi ett brev med resultatet hem till dig.

Vad händer om jag har haft Covid-19?

Om du har haft COVID-19 och behöver hjälp bokar du in ett kostnadsfritt digitalt läkarsamtal i vår app. Sen får du den hjälp du behöver. Du behöver inte betala något för läkarsamtalen utöver det du betalar för testet.

Covid-19 Antikropp

I den här utredningen bedömer vi om ditt immunförsvar är aktivt mot

  • Viruset SARS-CoV-2 (COVID-19)

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att du INTE har haft några symtom som kan bero på COVID-19 under minst två dygn före provtagningen. Tänk också på att de antikroppar som mäts i detta test inte bildas förrän 1-4 veckor efter symtomdebut.

Vissa sjukhus och vårdcentraler utför inte denna provtagning. Detta är inget vi kan påverka. Andra sjukhus och vårdcentraler testar frivilligt. Det är därför viktig att du läser vår skriftliga information innan du besöker ditt sjukhus eller din vårdcentral.

I övrigt finns det inga särskilda förhållningsregler inför provtagningen. Du kan ta blodprovet när det passar dig och du behöver inte vara fastande.

Mer info

Provtagning för COVID-19

Det finns tre huvudgrupper av test för COVID-19 på patienter:

• PCR (en laboratorieanalys som visar om du har sjukdomen)
• RDT (en snabbanalys av blod som visar om du har antikroppar)
• ELISA (en laboratorieanalys av blod som visar mängden antikroppar)

PCR (Polymerase Chain Reaction) är en analysmetod som är validerad och godkänd för användning i Sverige av certifierade laboratorier. PCR går i korthet ut på att hitta virus med hjälp av virusets DNA. Största sannolikhet för att hitta virus är i bakre delen av munhåla och näshåla. Ett prov från dessa delar har därför av Folkhälsomyndigheten bedömts som säkert för att diagnostisera sjukdomen.

I mitten av maj 2020 analyserades knappt 30 000 patienter och personal i veckan med PCR i Sverige. Kapaciteten att analysera var samtidigt drygt 100 000 patienter per vecka med målsättning att nå 150 000 patienter i veckan enligt Folkhälsomyndigheten.

Tidigare har det varit svårt att få tag på provtagningsmateriel i Sverige. Tillgången har blivit mycket bättre sedan slutet av april 2020. Detta tillsammans med utbyggd analyskapacitet gör att provtagningen kan öka väsentligt utan att tränga undan nödvändig provtagning på patienter och personal i vård och omsorg.

Egenprovtagning har fördelen att patienten själv kan ta provet utan hjälp från personal med skyddsutrustning. Eftersom det råder brist på skyddsutrustning har egenprovtagning utvärderats av Folkhälsomyndigheten som funnit metoden säker.

RDT (Rapid Diagnostic Test) är ett snabbtest som ger svar på om patienten har antikroppar eller inte. Dessa tester görs med blodprov från ett stick i fingret, salivprover eller näsvätska. RDT liknar ett graviditetstest och visar ofta färgade linjer för att indikera positiva eller negativa resultat. Testet är litet och bärbart och ger snabbt svar men prestanda hos RDT-tester varierar mycket och flera tester har förbjudits av Läkemedelsverket.

När RDT används i samband med COVID-19 testas aktiva antikroppar (IgG och IgM) hos patienten. Testet säger inget om mängden aktiva antikroppar, bara om det finns aktiva antikroppar eller inte. Kunskaperna om immunitet och COVID-19 är hittills bristfälliga men immunitet vid andra virussjukdomar förutsätter aktiva antikroppar över en viss nivå. Det går därför inte att använda RDT för att bedöma immunitet hos en individ.

ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) är ett laboratoriebaserat test som mäter mängden aktiva antikroppar. I dessa tester används vanligtvis helblod, plasma eller serum från patienten. Testet består av en platta belagd med ett viralt protein specifikt för de antikroppar man vill testa. När patientprovet kommer i kontakt med plattan binds antikroppar till proteinet. Mängden antikroppar kan därefter avläsas.

När ELISA används i samband med COVID-19 testas mängden aktiva antikroppar (IgG och IgM) hos patienten. Med dessa värden som grund kan eventuell immunitet bedömas. Det pågår ett omfattande arbete för att med hjälp av andra tester fastställa dessa värden. Arbetet har i mitten av maj kommit så långt att sannolik immunitet kan bedömas och flera tester har godkänts i Sverige för användning i sjukvården.

Utöver dessa tre testgrupper finns ett antal tester som används i forskningssyfte. NEUTRALISERINGSANALYS är en viktig grupp att nämna. Detta test kräver helblod, serum eller plasma från patienten.

Vid denna metod odlas celler som tillåter SARS-CoV-2-tillväxt. När dessa celler utsätts för patientantikroppar går det att mäta hur effektiva antikropparna är för att stoppa viruset. Det går därefter att få en uppfattning om nödvändiga nivåer av antikroppar för att uppnå immunitet efter genomgången infektion.

Läs merDölj

Du kan lämna

blodprov på ett stort antal

mottagningar

i Sverige som samarbetar

med oss

Så här går det till

1

Du beställer

Du väljer var du vill testa dig och svarar på ett antal frågor. Sen skickar vi detaljerade instruktioner till dig.

2

Du gör ditt test

Du testar dig på din arbetsplats eller på en av våra mottagningar. Sen bokar vi ett digitalt läkarsamtal.

3

Vi gör vårt läkarjobb

I samtalet går vår läkare igenom ditt testresultat och dina frågesvar och ställer kompletterande frågor.

4

Vi ger dig svar

Under läkarsamtalet gör vår läkare sin analys ger dig svar, intyg, råd, recept eller remiss vid behov.

Vanliga frågor

Kan ni hjälpa mig att få vård snabbare?

Ja, vi samarbetar med ett nätverk med specialistläkare som driver egna kliniker. Där kan du få vård om du eller din sjukvårdsförsäkring betalar. Du kan antingen boka ett digitalt eller fysiskt besök . Digitala samtal bokar vi normalt inom några dagar. Fysiska besök inom några veckor.

Om du vill göra ett fysiskt besök på en specialistklinik finns de flesta klinikerna i Stockholmsområdet. Du som bor på annat ställe måste alltså vara beredd att resa. Om det räcker med ett digitalt samtal med en specialist kan du använda vår app Bergus Medical hemifrån eller från din arbetsplats.

Läs merDölj

Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Vi tillämpar fullständig sekretess och följer Patientdatalagen och Personuppgiftslagen. Det är samma lagar som gäller för övrig svensk sjukvård. Vi lämnar inte ut några uppgifter om dig utan ditt uttryckliga medgivande, inte ens till en anhörig eller till din arbetsgivare.

Vi står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) som är den myndighet som utövar tillsyn över all sjukvård i Sverige och under tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som utövar tillsyn över att Patientdatalagen och Personuppgiftslagen följs. Det innebär att du som patient kan lita på att dina uppgifter är i trygga händer.

Läs merDölj

Vad är ett medicinskt test?

Ett medicinskt test är ett vetenskapligt test för att undersöka dig och din kropp. Det kan exempelvis vara ett blodprov, ett EKG, en mätning av blodtryck eller en magnetkameraundersökning. Ett medicinskt test är i de flesta fall en förutsättning för att kunna göra en läkarutredning eller skriva ett läkarintyg. Testerna blir också bättre och billigare med tiden. Idag (2021) är det exempelvis möjligt att i detalj se vad det är för fel på ett knä med magnetkamera för några tusenlappar. För 10 år sedan kostade en sådan undersökning långt mer om den ens var möjlig.

Läs merDölj

Beställning

Covid-19 Antikropp

I den här utredningen bedömer vi om ditt immunförsvar är aktivt mot

  • Viruset SARS-CoV-2 (COVID-19)