COVID-19 Antikropp – laboratorietest och läkaranalys

Ta reda på om du har haft COVID-19

COVID-19 Antikropp visar om ditt immunförsvar är aktivt eller inaktivt mot Covid-19. Om ditt immunförsvar är aktivt har du haft Covid-19 och uppnått sannolik immunitet. Hur stark din immuniteten är och hur länge den varar finns det begränsad kunskap om idag.

Vissa personer hamnar i gränslandet mellan aktivt och inaktivt immunförsvar. Dessa personer har antikroppar i blodet men inte i tillräckligt antal för att uppnå sannolik immunitet. För dessa personer görs ny provtagning kostnadsfritt för att få ett resultat.

Sveriges regering beslutade 2020-06-11 att provtagning och analys avseende antikroppar mot Covid-19 inte ingår i regionernas sjukvårdsuppdrag. Det är därför frivilligt för sjukhus och vårdcentraler att erbjuda provtagning och analys. Efter beställning får du skriftlig information från oss om vad som gäller i din region.

Bergus Medical har löpande samråd med Folkhälsomyndigheten (FHM). Denna testmetod följer FHM:s rekommendationer och är godkänd av svensk sjukvård. Mer information från FHM hittar du genom att TRYCKA HÄR. Om du har frågor runt COVID-19 bokar du kostnadsfritt digitalt läkarsamtal genom att TRYCKA HÄR.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan göra våra tester på mottagningar över hela Sverige

När och hur beställer jag testet?

Det här testet kan beställas efter en misstänkt infektion när du varit symtomfri minst 2 dygn. De antikroppar som testet mäter uppkommer 1-4 veckor efter symtomdebut. Testet ska inte användas för att påvisa aktuell sjukdom.

Om du vill beställa kan du ringa vår kundtjänst på telefon 08-40027500 vardagar 8-12 och 13-17 eller trycka på knappen Beställ och mata in dina uppgifter själv.

Efter beställning skickar vi utförliga instruktioner och remiss hem till dig. Det tar 1-10 arbetsdagar att analysera ditt prov. När vi fått svaret skickar vi ett brev med resultatet hem till dig.

Vad händer om jag har haft Covid-19?

Om du har haft COVID-19 och behöver hjälp bokar du in ett kostnadsfritt digitalt läkarsamtal i vår app. Sen får du den hjälp du behöver. Du behöver inte betala något för läkarsamtalen utöver det du betalar för testet.

Covid-19 Antikropp

I den här utredningen bedömer vi om ditt immunförsvar är aktivt mot

  • Viruset SARS-CoV-2 (COVID-19)

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att du INTE har haft några symtom som kan bero på COVID-19 under minst två dygn före provtagningen. Tänk också på att de antikroppar som mäts i detta test inte bildas förrän 1-4 veckor efter symtomdebut.

Vissa sjukhus och vårdcentraler utför inte denna provtagning. Detta är inget vi kan påverka. Andra sjukhus och vårdcentraler testar frivilligt. Det är därför viktig att du läser vår skriftliga information innan du besöker ditt sjukhus eller din vårdcentral.

I övrigt finns det inga särskilda förhållningsregler inför provtagningen. Du kan ta blodprovet när det passar dig och du behöver inte vara fastande.

OM

Provtagning för COVID-19

Det finns tre huvudgrupper av test för COVID-19 på patienter:

• PCR (en laboratorieanalys som visar om du har sjukdomen)
• RDT (en snabbanalys av blod som visar om du har antikroppar)
• ELISA (en laboratorieanalys av blod som visar mängden antikroppar)

PCR (Polymerase Chain Reaction) är en analysmetod som är validerad och godkänd för användning i Sverige av certifierade laboratorier. PCR går i korthet ut på att hitta virus med hjälp av virusets DNA. Största sannolikhet för att hitta virus är i bakre delen av munhåla och näshåla. Ett prov från dessa delar har därför av Folkhälsomyndigheten bedömts som säkert för att diagnostisera sjukdomen.

I mitten av maj 2020 analyserades knappt 30 000 patienter och personal i veckan med PCR i Sverige. Kapaciteten att analysera var samtidigt drygt 100 000 patienter per vecka med målsättning att nå 150 000 patienter i veckan enligt Folkhälsomyndigheten.

Tidigare har det varit svårt att få tag på provtagningsmateriel i Sverige. Tillgången har blivit mycket bättre sedan slutet av april 2020. Detta tillsammans med utbyggd analyskapacitet gör att provtagningen kan öka väsentligt utan att tränga undan nödvändig provtagning på patienter och personal i vård och omsorg.

Egenprovtagning har fördelen att patienten själv kan ta provet utan hjälp från personal med skyddsutrustning. Eftersom det råder brist på skyddsutrustning har egenprovtagning utvärderats av Folkhälsomyndigheten som funnit metoden säker.

RDT (Rapid Diagnostic Test) är ett snabbtest som ger svar på om patienten har antikroppar eller inte. Dessa tester görs med blodprov från ett stick i fingret, salivprover eller näsvätska. RDT liknar ett graviditetstest och visar ofta färgade linjer för att indikera positiva eller negativa resultat. Testet är litet och bärbart och ger snabbt svar men prestanda hos RDT-tester varierar mycket och flera tester har förbjudits av Läkemedelsverket.

När RDT används i samband med COVID-19 testas aktiva antikroppar (IgG och IgM) hos patienten. Testet säger inget om mängden aktiva antikroppar, bara om det finns aktiva antikroppar eller inte. Kunskaperna om immunitet och COVID-19 är hittills bristfälliga men immunitet vid andra virussjukdomar förutsätter aktiva antikroppar över en viss nivå. Det går därför inte att använda RDT för att bedöma immunitet hos en individ.

ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) är ett laboratoriebaserat test som mäter mängden aktiva antikroppar. I dessa tester används vanligtvis helblod, plasma eller serum från patienten. Testet består av en platta belagd med ett viralt protein specifikt för de antikroppar man vill testa. När patientprovet kommer i kontakt med plattan binds antikroppar till proteinet. Mängden antikroppar kan därefter avläsas.

När ELISA används i samband med COVID-19 testas mängden aktiva antikroppar (IgG och IgM) hos patienten. Med dessa värden som grund kan eventuell immunitet bedömas. Det pågår ett omfattande arbete för att med hjälp av andra tester fastställa dessa värden. Arbetet har i mitten av maj kommit så långt att sannolik immunitet kan bedömas och flera tester har godkänts i Sverige för användning i sjukvården.

Utöver dessa tre testgrupper finns ett antal tester som används i forskningssyfte. NEUTRALISERINGSANALYS är en viktig grupp att nämna. Detta test kräver helblod, serum eller plasma från patienten.

Vid denna metod odlas celler som tillåter SARS-CoV-2-tillväxt. När dessa celler utsätts för patientantikroppar går det att mäta hur effektiva antikropparna är för att stoppa viruset. Det går därefter att få en uppfattning om nödvändiga nivåer av antikroppar för att uppnå immunitet efter genomgången infektion.

Läs merDölj

Du kan lämna

blodprov på ett stort antal

mottagningar

i Sverige som samarbetar

med oss

Så här går det till

1

Du beställer

Du lämnar uppgifter om dig själv och väljer en lämplig mottagning. Vi skickar instruktioner till dig med brev.

2

Du gör ditt test

Du gör testet enligt våra instruktioner när det passar dig. Sen sköter vi resten med hjälp av mottagningen.

3

Vi gör vårt jobb

När vi får svaret på ditt test gör vår läkare sin analys och kallar dig till ett personligt digitalt läkarsamtal.

4

Vi ger dig svar

I läkarsamtalet går du igenom resultatet med vår läkare som ger dig intyg, råd, recept eller remiss vid behov.

Vanliga frågor

Hur fungerar vårdgarantin?

Du har rätt att komma till specialist inom 90 dagar från remissdatum. Om din hemregion inte kan erbjuda det ska dom erbjuda specialistbesök på annan ort. Dom ska då också ersätta dig för reskostnader och ledsagare vid behov.

Läs merDölj

Kan ni hjälpa mig att få vård snabbare?

Efter att vi skrivit remiss har du rätt att komma till en specialist inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Om det inte fungerar hjälper vi dig. Det finns i allmänhet möjlighet att komma till specialist inom 2 veckor om du är beredd att resa.

Läs merDölj

Vad ingår i priset?

I priset ingår samtliga kostnader fram till färdig läkarutredning inklusive recept eller remiss vid behov. Inga övriga kostnader ingår. Ytterligare provtagning och behandling ingår alltså inte. Mer information om hur du går vidare får du vid ditt läkarsamtal.

Läs merDölj

Kan jag välja mottagning helt fritt?

Vi remitterar dig till offentlig vård som ger dig en remiss som gäller på alla sjukhus och vårdcentraler i Sverige. I första hand väljer du din egen vårdcentral och ditt eget sjukhus. Om du inte har möjlighet till det väljer du en annan mottagning. Priset blir detsamma oavsett vilken mottagning du väljer.

Läs merDölj

Beställning

Covid-19 Antikropp

I den här utredningen bedömer vi om ditt immunförsvar är aktivt mot

  • Viruset SARS-CoV-2 (COVID-19)