Borrelia – test och läkarutredning

Beror dina symtom på borrelia?

För att avgöra om du har en aktiv borreliainfektion krävs ett blodprov följt av en noggrann läkarutredning.

Du kan ta ditt blodprov i hela Sverige genom oss och vi levererar alltid svaret på läkarutredningen i ett digitalt läkarsamtal. I de fall där blodprovet visar antikroppar som tyder på aktiv borreliainfektion ger vi remiss till fortsatt utredning på infektionsklinik.

Om du vill diskutera borrelia med vår läkare Johan Bergling bokar du kostnadsfritt digitalt läkarsamtal genom att trycka på TRYCKA HÄR.

johan bergling

Johan Bergling
Legitimerad läkare och VD

Du kan göra våra tester på mottagningar över hela Sverige

Hur går testet till?

Efter att du beställt ditt Borrelia-test skickar vi ett brev hem till dig. Det tar du med till den mottagning du valt och tar ett blodprov som mottagningen skickar till Karolinska. Du kan ta ditt blodprov på alla sjukhus i Sverige.

Det tar vanligen 1-2 veckor att analysera ditt blodprov och resultatet är en uppmätt halt av antikroppar. När vi fått resultatet kontaktar vi dig och bokar in ett personligt läkarsamtal för uppföljning.

Vad händer om jag har antikroppar?

Då går läkaren igenom dina symtom noggrant i ett personligt samtal för att bedöma om du har tecken på en aktiv infektion orsakad av borreliabakterier.

Om läkaren bedömer att du kan ha en aktiv infektion får du remiss till en infektionsklinik i din hemregion för vidare utredning.

Borrelia

I den här utredningen bedömer vi

  • Antikroppar IgM och IgG

Viktigt att tänka på

Du behöver inte ta blodprovet någon särskild tid på dagen och det finns inga speciella förhållningsregler inför provtagning.

Ditt blodprov visar om du har antikroppar mot borrelia eller inte. Det visar inte att du är sjuk i en borreliainfektion. Du kan ha haft en borreliainfektion som läkt ut och inte givit några symtom men ändå ha antikroppar kvar i blodet. Blodprovet är därför bara en del av vår läkarutredning.

OM

Diagnosen borrelia

Borrelia är en sjukdom som ger en komplex symtombild. Vanligaste symtomet är en hudinfektion som förekommer hos ca 70 % av de som får en borreliainfektion i Sverige. Som regel kommer hudinfektionen inom 14 dagar från själva fästingbettet.

Om hudrodnaden överstiger 5 cm i diameter bör du boka ett digitalt läkarsamtal med oss direkt genom att trycka här: BOKA TID. Läkaren kan då ställa diagnosen bara genom att se hudinfektionen och det behövs ingen provtagning. Vanligen behandlar läkaren med antibiotika. En borreliainfektion som inte ger en hudrodnad eller en rodnad som inte upptäcks diagnosticeras med hjälp av blodprov samt analys av symtom och ryggmärgsvätskeprov.

I genomsnitt diagnostiseras ca 10 000 svenskar årligen i borrelia men antalet drabbade varierar mycket och ökar både i Sverige och resten av världen. Antalet som får borrelia utan att få en diagnos är förmodligen stort eftersom många inte märker ett fästingbett och andra felaktigt förutsätter att borrelian läkt ut. Att testa sig och göra en läkarutredning vid misstänkta symtom är därför en bra idé.

Om borrelia

Borrelia är en fästingburen sjukdom som orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi. Borrelia ska inte förväxlas med andra fästingburna sjukdomar såsom TBE som det går att vaccinera sig mot. Det finns inget tillgängligt vaccin mot borrelia och en borreliainfektion ska i allmänhet behandlas med antibiotika eftersom det finns risk för allvarliga och bestående symtom.

Det har gjorts flera olika studier runt om i Skandinavien som visar att mellan 1,4 och 42 % av fästingarna bär på borreliabakterien beroende på geografiskt område. Vanligast är borrelia i södra Sverige, i mellersta Sverige runt Mälaren och i Stockholms skärgård samt längs Östersjö- och Bottenhavskusten.

Om symtom

Hos de som får en borreliainfektion men inte behandlas med antibiotika direkt läker infektionen ofta ut helt genom att kroppens immunförsvar bekämpar den. Många får emellertid kvarstående symtom.

I typfallet debuterar symtomen ca 4 till 8 veckor efter ett fästingbett men det förekommer att symtomen visar sig först efter flera månader. Exempel på vanliga symtom är muskel-, led- och huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter och ansiktsförlamning. Ungefär var sjätte person som smittas utvecklar symtom från centrala nervsystemet.

Borreliainfektion är den vanligaste bakteriella orsaken till hjärnhinneinflammation i Sverige idag hos såväl vuxna som barn. Vanliga symtom är feber, illamående, huvudvärk och stelhet i nacken. Vid misstanke om hjärnhinneinflammation är det viktigt med omedelbar behandling och därför ska läkare uppsökas akut.

Om behandling

Vid en borreliainfektion uppstår antikroppar i blodet. Det går att mäta dessa antikroppar genom blodprov och se om man är eller har varit smittad och även få en mycket grov uppfattning om när i tiden man blev smittad. Det går däremot inte att säga om infektionen fortfarande är aktiv.

Symtombild och historik blir därför mycket väsentlig information för att ställa en korrekt diagnos och avgöra behovet av vidare utredning och behandling. Det är som alltid viktigt att påpeka att behandling med antibiotika inte ska göras i onödan men med diagnosen borreliainfektion och symtom som orsakas av denna ska antibiotikabehandling alltid övervägas.

En antibiotikabehandling gör i allmänhet att infektionen upphör. Det är emellertid inte samma sak som att symtomen försvinner. Eftersom symtomen orsakas av skadeverkningar av själva infektionen kan de kvarstå under kortare eller längre tid och ibland livslångt.

 

Läs merDölj

I Sverige diagnostiseras

ungefär

10 000

per år med Borrelia

Så här går det till

1

Du beställer

Du lämnar uppgifter om dig själv och väljer en lämplig mottagning. Vi skickar instruktioner till dig med brev.

2

Du gör ditt test

Du gör testet enligt våra instruktioner när det passar dig. Sen sköter vi resten med hjälp av mottagningen.

3

Vi gör vårt jobb

När vi får svaret på ditt test gör vår läkare sin analys och kallar dig till ett personligt digitalt läkarsamtal.

4

Vi ger dig svar

I läkarsamtalet går du igenom resultatet med vår läkare som ger dig intyg, råd, recept eller remiss vid behov.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det innan jag blir av med mina borreliasymtom?

Symtomen beror på skador av infektionen. Dessa skador läker inte alltid med antibiotikabehandling. Vissa blir bättre redan under behandlingen med antibiotika. Många har kvarstående symtom i månader och ibland år. För några kan symtomen vara livslånga.

Läs merDölj

Hittar ni några som är sjuka i Borrelia?

Av dom vi utreder är drygt 40 % sjuka i Borrelia och i behov av behandling med antibiotika. Många av dom som är sjuka beskriver allvarliga symtom. Symtomen kan kvarstå även efter antibiotikabehandling men lindras i allmänhet med tiden när själva infektionen upphört.

Läs merDölj

Beställning

Borrelia

I den här utredningen bedömer vi

  • Antikroppar IgM och IgG